+JJJJ ?> / X5 l>ҭōŠԠΠӍҠͭҭōΠĠΠΠǠǠǠ獠̠Ơ 占̠  ȠƠ ȠҠ РѠӍР󢍠ŠӍӠҠōҠ ٠Ҡ ҠԠҫҠű ҠΠàҫ Р ŠРРҳ 箍ŠР㢠ŠРҠԠҠ РꢠѠбҠԠРŠбҠŠƠ 쮍ҫ殍Р 捠 獠 Ҡ Ҡ  衍Р颠Š٠ֲРӠ٠Р袠ŠŠҠԠ ҿ٠ҿҠԠ 䬍  彍   퍪 ŠԠРԠ ԠР Š֠РŠ ֠Р ɍѠֲ轍 卪 ҠҠԠ РōנР  썠ŠנРԠ נР썠ŠԠ РŠ ԠР ªŠҠҠ 򍪽Р эŠŠРԠ ŠР ŠנҠҠ 讍ҠҠԍ Ү ΍ Π罍ҠŠ 占ҠԠ  ԭ 占ٍ٠ƹ ٍ  ҳҠԠң  ō  ҳ ҳà Ƹ ٍƵ ҳƶ Ʋ ҳƷ Ƴ Ҡ¶Ơ ٠ àҫ 䍠ؠҫ 翍Š΍ 讍ҫ 򮍠ƍҍƫҫ ٧   Ҡ 򭍠  ҫ 彍ؠ˫ 󽍠 󮍠ҫ ΠҠҠؠՠųԠՠčҠՠŶ֠ՠŸ͠ՠŸԠՠŹՠčӠՠčҠՠƶ͠ՠ 獪 é¹ ՠƍΠՠӠՠĹ Ӎ ՠ է ­ ՠ° έ͍ ՠİ έ͍ˠՠưĠՠĸԠՠ³ ՠµ̠ՠčŠՠõԠՠ 荪 Э 卪  콍 讍ҠՠȠ̠ՠȠՠ̠ՠÍȠՠč̠ՠōȠ   򺧍Ҡ  ΠҠ  Ϋ ٠٠Ϋ占Ҡ͠ 썠̠ ˠ ҠԠРԠРŠ 獪  ŠΠҠ썠΍ҠԍРŠ ō 卪 ˠ Ҡ  Ӡ 獪  ԠҠҠ Р ෧ Ӡij ààí؍̠ 썠̠̍̍Ԡ ijҠ̠Š ٠ҠӠ ӍҠҠԠ 箍Ҡҿ 򿍠٠ҫˠ ¬٠Ԡ¬٠Š占Р٢ѠĠРʢѠĠҠԠ РŠĠ ĠĠ ԠР翍ӠŠ ˠР翍Ġ  ŠҠԠҠ   占 ٠Ҡ ⍠Ҡ 򿍠ҠԠҠ  ʩĠ퍠Ƞ 箍РҠ ҍ 卪 Ҡ٠Ҡ РҩٍٍŠЍӍ  Ġ  ҠԠ 덠 í׍РĠ  ΠҠŠ ō٠ŠŠ ﮍҠԠƠ ̭썠̠ ƫ ōԠРᢠ ᩍàҍР梫 橍Ӡҍˠ٠Ǡ٠ҫҠŠҠԠ Рō 􍪽ԠҠŠ ō٠Š Š ӠҠ 򡍠Р àҠ ̠ 썠̠ ̠̠ǠҠ Р ӠԠ ƿР ӠˍҠРɠРŠŠРΠ ŠР𢠻ŠŠҠԠ Рҳ ңŠРŠӠРԠ ӠР좠ŠҠРԠ ҠР РŠŠР䢠ŠҠРŠ ҠРŠҠРˠ ҠР󢠻ŠԠРҠ ԠР墠ŠɠҠҠ РŠҠԠҠĠ ٠ҫ٠ ٠ 忍ŠгРŠ ΠР򢠻ŠŠҠĠ РŠŠРŠŠҠŠ 󠻍РŠв٠ г٠ҫ 鮍 Ҡ  Ҡ ٠Ҡ ҠԠҫ 򮍠Ҡű 묍 ҠԠ  Ҡ  獠 Ҡ٠ҠҠԠ 򿍠Ҡ РꢠѠвҠԠРōӠР򢍠ѠӲР좍ŠӲҠӍРōҠŠ ŠҫРΠРР⢠ŠΠ 箍IJ٠Ҡ󮍠Ҡ͠ Ǡí Рح ѠؠŠà  ԠҠԲҠҩ٠ РƠ ōѠұР àұ 򩍠ҩ٠ ҠԠ РIJұߢ 쭍ҠԠԲ àРà ɭ􍪍Ԡҩ٠ Ŭ٠󮍠  ҩ٠ ҠԠ 箍ì٠󮍠  ŵРŠŵĠӱ ƍӲ ΍РԠԲҠ͍РÍԲҠ͍РÍвҠ͍РÍβҠ͍РÍΠӠ ؠРҠҠ Ҡ ٠Ҡ 󮍠Р ѠԲР ѠԲР  ލѠвР ѠβРѠ؍Р̮эѠ΍Р ɩŠÍà 占٠ Ӎ͠Íà 占٠ Ӎ ɭҍàǠɭì٠󮍠  Ŭ٠٠РԠ 箍ǠӠàРÍΠҠ͍РԲРҠ͍РԲԠҠ͍РԲԠҠ͍РԲ͠٠ Ӎ͠٠ Ӎ͠ ̮эѠǍР̮ѠÍ٠ҠҠ  ٠ 占٠Ҡ͠ 썠̠٠Ҡ󮍠ؠؠǠԲŬ٠ Ŭ٠٠ҠҠ Ҡ ٠ҠР ѠԠР ѠԍР  ލѠЍР Ѡ΍РԠύРԍ̠٠Ϡ ύРԍҠ٠ҠҍРԍҠ٠ҠҍԠҠԍР̍ Ҡ٠РѠ̠ РѠҠРѠҠ٠Ġ ĠРԠ  Ϡ٠ϠΠԱàԠ РΠ ﮍ ΍ ҿ Ҡ  占  ԠРѠϠ  ŠԠ ŠԱ翍 Ԡˠ ѠĠ翍àˠ РΠĠˍŠàҠ硍ˍѠΠ Ҡàˠ РΠԱàԠ ΠҠԠĠ΍ҠԍҠĠ Рō Ԡ ҠԍРŠ 獪  ԠԠ Р 忍àԱ 硍Ԡˠ Р 獪  Ҡ Ҡ    򧍠Ҡ  Π٠占٠ΫҠ͠ 썠̍űƫҠ Ҡ 占Ҡ Ҡ 򽍠Ҡؠ 箍 獠ҠԠ ௧ ƫĠƠ 䍠Ҡؠ ٠ƫҠ Р 쿍àұà àРұұĠƠ ұҠ ҫĠưààҠ占ҫDZŠԍҠ̍͠Ӡ 獪  ŠҠ 鮍   Ҡ ٠Ҡ Ҡ ҠԠҠԠҠԠҠԠҠ֠ōҠԠ 썠 ԠҠ 徍ҠԠ Ҡ ҠԠ 箍ҠààРҠԠ 箍Ġ ҾҠԠҠԠҠԠ ƍ 䍠ҠԠ Ӡ 箍  Ԡ ŠҠԠĠ ҾҠԠ 徍ҠԠ ҠԠҠԠ 獠٠РҠԠ٠ 婍٠àРĠ΍ҠԠԠ РŠ ΠԱҠԠ ң ح Ưԍڍ٠ڍҠԍ ҠԠ 箍Ġ ҾҠԠԠ   占٠ҿ ҿ οҠԠҠ  Ġ⮍РʢѠΠР٢ѠΠҠԠԠҠԠ ҠԠӠ 箍ˠˠ ٠ˠ ҠԠ ҠԠӠ 獪 卪 ԠҠ獠ԠР ⍠Ӡˠ 獠٠Ԡ Ԡ ҠԠˠ ҠԠ ٠Ԡ Ԡ Ҡ䍠Ҡ Ҡ Ҡ ҠԠ ٠Ԡ Ԡ ҠԠΠ ҠԠ ˠ Р ⍠Ӡˠ 썠Ӡ 箍  Ԡ ōҠ  ٠Ԡ Ԡ ҠԠԠ Ҡ )x,`&'jLCH JJJJJH(0jjjjh` JD`P(" Hjj 8*h0 ****H j8* h0`򠪍Р԰ՠ٠īưРð FGV&'jLCH JJJJJH(0jjjjh` JD`P(" Hjj 8*h0 ****H j8* h0`򠪍Р԰ՠ٠īưРðx V L'jLCH JJJJJH(0jjjjh` JD`P(" Hjj 8*h0 ****H j8* h0`򠪍Р԰ՠ٠īưРðBH 1hPH hL> o` oV(8`(` PĠՠōǠР򠪍Р԰ՠ٠īưРðٍưٍٍ٠ƍŠЍӍؠӠĠՠōǠР򠪍Р԰ՠ٠īưРðԍ̍ؠȍؠˍؠӠĠՠōǠР򠪍Р԰ՠ٠īưРðčĠӍРǠƸ堠󠩠䮠Р֠ՠԪРŠՠҠԍҍӠԸԴҍ̍Íٍ̍ɠčԠՠ̍̍̍̍ŠЬ؍ŠčĠŠōԸՠҍÍٍ̠̍̍ԍԱ Բ Գ Դ Ե Զ ԷР󠠠ɠɠ̭Ƞɠ̭נɠɭɭɠɠɠɠɭɠРРՠ ԰ Ӫ嬠򭠪򠪍ɭɠɠűɠŲɠɭɭРԠՠҠԍ٠РҍӠԍٍŠЍԠˬٍ̱ӍРˠՠ    РЍ̍ҍҍҍҍҍ؍Ь؍Ѝɠֱֲ̠̍ՠҍҍҍҍֲٍ̠ӍР򠪍˭ҍàԍРƸ°РԠ ̠ Р뭠РԠՠ͍򮠠РŠՠԍѠҍҠōˠՠǠưҠˍˍҠˍàԍР˲РҠՠҠРӠՠҠұЍčРˍѠˍЍÍӍРˠՠЍӍР歠堠РŲՠ٠ҍƬٍάٍà̱ˠՠ̍čӍР󠠠Р堠РűՠðԠ׫נōРˍРРű堠Ų堠РŠՠöРŠՠҠԍ̱Р󮍠ӠŲ˶ՠ¹РֱՠōРҠՠӠՠčōǠֱ򠶴˭ŧ󠪍˱ՠð˲ՠðͲՠð˲ՠð͠ՠƍРƠՠðΠՠðɱՠƸ˲ՠƸˠՠƹÍˠՠµàՠµԠՠ¶Ġՠ¶ƍұ̠˭ҠөōРԍРՠРҠՠō͠ՠ̠ՠȠՠҠՠҠՠÍҠՠōР˱ՠð͠ՠð˱ՠ   1 * 35 ) - ( 2 * 80 ) TRACKS. --- PRESS TO EXIT ---I/O - ERRORDISK WRITE PROTECTEDPATH OR FILE NOT FOUNDNO ROOM ON VOLUME-- PRODOS ERROR --'NEW .PRODOS' ACCEPT DISK-DRIVES UP TO 2 * 80 TRACKS YOU CAN MIX DISK DRIVES AMONG ( ONS. P IS FOR THE PRODOS PATCH. IT PATCHES THE ORIGINAL APPLE-PRODOS, VERSION 1.0.1, AND CREATES A NEW OUTPUT-FILE, NAMED 'NEW.PRODOS': THE 'NEW .PRODOS' ACCEPT DISK-DRIVES UP TO 2 * 80 TRACKS YOU CAN MIX DISK DRIVES AMONG ( 'NEW.FILER': THE NEW FILE COMMAND AVAILABLE ARE: A - 35 TRACKS, SINGLE SIDED B - 40 TRACKS, SINGLE SIDED C - 40 TRACKS, DOUBLE SIDED D - 80 TRACKS, SINGLE SIDED E - 80 TRACKS, DOUBLE SIDED TUTOR: PATCH MENU OPTIROM THE PATCH MENU ENTER THE CHARACTER PRECEDING YOUR CHOICE: ? IS FOR TUTOR, BUT YOU KNEW THAT OR YOU WOULDN'T BE HERE. F IS FOR THE FILER PATCH. IT PATCHES THE ORIGINAL APPLE-FILER, VERSION 1.0.1, AND CREATES A NEW OUTPUT-FILE, NAMED *************** --PATCH-- ? - TUTOR F - PATCH FILER P - PATCH PRODOS Q - QUIT PLEASE SELECT AN OPTION: -PRESS TO CONTINUE TO EXIT- TUTOR: PATCH MENU OPTIONS. TO SELECT AN OPTION F80 BLOCKS PATCH-PROGRAM * * * * BY H.HANKE & H.- G.HUENEKE * * * * VERSION 1.0 FEB.1985 * * * ************************OS,TSYS,A$2000,L15360 7 8 `W BNcz  "`*************************************** * * * APPLE - FILER * * * * 12R,TSYS,A$2000 BLOAD FILER.1,A$8400 BLOAD FILER.2 CREATE NEW.FILER,TSYS BSAVE NEW.FILER,TSYS,A$2000,E$87FF BLOAD PRODOS,TSYS,A$2000 BLOAD PRODOS.1,A$58BE BLOAD PRODOS.2,A$2C00 BLOAD PRODOS.3,A$5200 BLOAD PRODOS.4,A$2900 CREATE NEW.PRODOS,TSYS BSAVE NEW.PROD[&\&RR S R SLR卢RRRSRSVRR %%` { { { { k { L  ` `Gȹ "i B  .hhLi L '+FH " 0 F i BLOAD FILE / X M .?(FP Q `LL LL,)` / X  LI / X  Lb / X  . L{ . `hhL" [L L / XL 0$ 0(`8Hh` { { { { { { { L   þϠԠ ҠՠàɯϠҢ ĠՠàˠŠĢ ŠՠàȠҠŠԠĢ ̠ՠàϠ͠ΠŢ ҠՠàӠҠ Ӡ ҬҬҍàŠנӧԢ ҍà˭ӠРϠӢ ҍàՠΠؠˠӠǢ ҍàӮ ҬРԠՠ ҍàӠՠàҺȠՠӮ ҬҬҬҍàРӠҠŠӠȮ ҍàԠӠŠ̠ŭӬ ҍàΠĠӠע ҍàԭŬĠ׮ӧàӬŠĢ Ҭҍà ӬŠĢ ҬҍààӬŠĢ ҬҍàĠӬŠĢ ҬҍàŠӬŠĢ Ҭҳ ҍàԠӠŠ̠ŭҬ ҍàΠĠӠע ҍàԭŬĠ׮ҧ ҬҲՠ ҬҬҍàŠנŠĠŠź ҬҬҬҬҍԠΠΠ͠ŠȠբ ҍàҠŠҠǠҢ ҍàź ҬҬҬҍàӠҠҬԠՠנԠҢ ҍàՠΧԠŠŮ ҬҬҍàƠӠҠŠҠȮȠӢ ҬҍàѠԢ ҬҍàŠԠΠκ РӱàӠԾϠŠþϠԭ РұՠàҺȠՠӮ ҬҬҍàϠ ҍà ҍà Ҭҍàȭ ҍàҢ ҬҍàƠȠҢ ҬҍàРàӠȭ͠ ҍà ҍà٠ȮŠȮǮŠ ҍà ҍàΠ®Рՠՠà ҍà ҍàŠҠ ҍà נōנ̍נҍנұנҲנҳРՠՠҠÍ٠٠ЍӍō򠠠͠ҠԍٍŠЍàԫŠЍĠӍРҭ캠Р ՠנՍנӱנԍנҍנč󠪍ՠ䮠РàՠÍٍ̍«ٍԫ«ٍԫР٠РԩٍРѠčӴàĠӮ ҍРӠàŠ׮ӬӢ ҍРӠàŠ׮ӬӬ̱ ҍōԭź ҍРРӠàĠӬӬ ҍРӱàĠӮŢ ҍРӲàĠӮð ҍРӳàĠӮ ҍРРҠàĠҬӬ ҍРұàĠҮ ҍРҲàĠҮ ҍРҠàŠ׮ҬӢ ҍРҠàŠ׮ҬӬŤҲנҍנҍנӍנӱנӲנӳנӴנӍנӍР ՠō堠Ҡՠ ɯϭҍ  ҭč ȠԠč ˠ̍ РӭӠР ՠנҍנұנҠڍҠٍŠٍкÍРǍРĠՠÍàҠÍҠԍРԍРӠ󠠠РčӠǍΠӍРǠՠҍРȠԮѠ΍٠ƍҠٍҬٍѠčРҍŠҍÍàٍҠıҠЍԠՠҠԍ٠䮠РàՠÍٍ̍«ٍī«ٍīР٠РĩٍƬٍٍРҍŠЍҠÍҠÍРǍРҠՠҍӍРӭ󠠪ՠ堠ȭӠ󠠪ҠРҠՠҠÍҠÍҠÍҠÍҠčŵōƍƍƶōōōôùİӍōŭÍҠÍҠÍҠӍҠÍҠÍРǍРӠՠЍÍÍÍҍčЍŭӠ堪ȭӠ󠠪ӠРӱՠҠÍҠÍҠŪРڠՠЍ͍ڱҠԍҍҠԍҍà͍ŠڱЍӍРԠՠÍԱԲàŠԲàŠԱӍōР͠РԱՠҠԍҠōР͍РҭڠڍРٳР٠ҠٍѠDZРҍӍDZՠРٮРǍРԠՠ٠ĠıЍҠ֍РÍРԠՠ٠РčٱРŲՠҠԍҠōҲҠÍҠԍٲՠҠٍѠųҠڍРٲРųՠҠԍҠōҳҠÍҠԍٳҠٍѠǍҪ魠ҠӮРҠՠҠԍűҠōұҠÍҠԍٱՠҠٍѠŲҠڍРРӱԠРԱР򠠠Р٠ՠٍٍ̠ԠĠРÍӍРРǠՠҠԍҠōҠՍРҠٍРѠҍРƧѠҍРЧѠӍРѧѠԍҠڍŠЍӍРҠРҍӠͰҠՠưƍРԠՠ²ƍ֠ՠµРՠôŠՠõԠՠĸōŠՠԠՠčРұՠҲՠҳՠōǠ͠ՠİР٠ՠð ՠðҠՠð˱ՠð͠ՠð˱ՠð˲ՠðͲՠð˲ՠð͠ՠƍƠՠðΠՠðŠՠöРĠՠŠ̠ӠҮōҠՠčàՠҠՠàՠРՠÍ ՠƍ ՠՠРՠРРՠ͠ՠԠՠÍĠՠōƠՠ͠        'ffefggg """kele$ % & #y $yj%y&y L ŠϠĠӽLh  ˬŠ àˬŠ ĠˬŠ ŠˬŠ ԠΠΠҠþ r $}`7}PHJJJJ h`v` ˬŠ  ˬŠ àˬŠĠ ˠҠΠ Ҡӭ ˬŠ  ˬŠ àˬŠNHh`h` X , $,3ɛLhhL#yLw(yLw(v yLwPvyLwPv yLwDBFBFB DB.FBLN` `  "Ƞ"Ƞ Ԯ͠ ǭ ԮҠ ԮԮҮʠ ԮҮʠ Ԡ"ȭ ̮ӮԠ ϮԠ!ŭ"ԮŮԠBƭ ϮԮ͠ ԮԮ͠ Ӯ ԮӮʠ Ӯʠ ӮȠ ҮĭٮԠ3"ƭ" ԮӮȮ ӮȮ ­Ԯ٠٠ ٮҠz #뭰ΠŠĩР˰٠дˬٍȬٍ٠ѠñٍŠдűՠ٠бٍȫٍٍŠбвٍȫٍٍŠвгٍȫٍ٠čѠ˰ٍŠгРРŲՠƬٍάٍà̱ˠՠӍĠՠōȭРǠĭǍР堠Рűՠҍҍҍҍð׫נōӍР堠ű堠Ų堠Р̠ՠҠō̠̍čӍРŠՠ٠ҍ̱РӠŲРŠˬŠħ ҬҬҍàԠΠΠҠþ ҬҬҍà ō򠶴˭ŧ󠪍РàҠӭ ҬҬҍàˬŠħ Ҭҍà ˬŠħ ҬҍààˬŠħ ҬҍàĠˬŠħ Ҭҍà ҍà ҍàˠҠΠ ҍà ҍà ҬҍčҠԍٍŠЍàЫŠЍĠӍō򠠠͠РՠՠàРԸĠՠčӍР뮠РՠՠЫՍЫ٠ՍРլٍѠȍؠР렠Р ՠ̠ȍР ՠ؍ѠԸč̠̍à̠ȍЍРԲՠ̱̍ˍРˍРРˠՠ̍РˍР栱뮠РԱՠ̱ˍРˍР栲뮠РԱՠˍРˍР栲뮠РԲՠ̱̍ˍԠՠРԸčР栱뮠РԱՠˍРˍР栱ԲРħ󠿍ѠԱРŧ󠿍ѠԲРàѠԍРՍРкέ宠Рՠ򮠠РՠՠҠōҠՍРٍ̠ЍԠР󠿍ѠԱР§󠿍ѠԱРç󠿍ѠƠ宠РĠՠРĺԠѠՍРĺ٠ѠՍӍР򭠠РǠՠč̍Р堼־ѠčӍР󠠠󠠠Šӧ堼ƾþՠƍƠՠðΠՠðŠՠöРŠՠõԠՠčРȠՠȠՠưȍ¸ՠōǠȍР˭ͮĠՠ¶ȠՠōˠՠˠՠƴĠՠIJҠՠijР٠ՠð ՠð˱ՠð͠ՠð˱ՠð˲ՠðͲՠð˲ՠð͠Ѡ̠ҠȺˮō ΍ҠՠčàՠҠՠ ՠƍ ՠՠРՠР̠ՠРРՠĠՠŲԠՠ·̠ՠȠՠ           LER: NICHT DIE ERWARTETEN DATEN"&G" AUF DER DISKETTE."M 768X,A:232,227,3,32,217,3,110,255,2,96<FIOB256(987)14168:$B7E8 F]R 48/64KPBUFFER8192: $2000Zd"BITTE 1:1 KOPIERTE PRODOS 'USERS.DISK'"ME NUMBER%%IOB8,0:IOB9,BUF256O*IOB4,TRACK:IOB5,SECTR:IOB12,CMD_4767,0:768o>(767)0ıHERR(IOB13)J:(7)"FEHLER: ";LERR16ĺ"I/O"NERR16ĺ"WRITE PROTECTED"\ERR EXIT F]R DATENPR]FUNG :(7)"FEH D5 ]" - PATCH IM RELOCATOR: $2507 LDA #$00"U bTRACK1:SECTR10:CMD1:800w l(BUF)56(BUF1)208900 vBUF7,169:BUF8,0 CMD2:800 :"MODIFIKATIONEN BEENDET." CALL RWTS: DATEN AUF $2000 IOB3,0: VOLU4 CMD2:800: ZUR]CK( TEST CXFF; SL(IOB1)16Z CXLOC1216256256SL255k (CX)0700 " - PATCH IM BOOT: $081D: LDA #$00" TR0:SEC0:CMD1:800 &(BUF)1(BUF1)56900 0BUF29,169:BUF30,0 :CMD1:800: ZUR]CK)168(BUF1)79003 JBUF195,208:BUF196,21S TCMD2:800:ZUR]CKSCHREIBENj PATCH "APPLE II" IMMER AUSGEF]HRT " - PATCH AUF $265B: SEC / NOP" TRACK1:SECTR9:CMD1:800 (BUF)169(BUF1)9900 BUF91,56:BUF92,23MD1:800+ (BUF)165(BUF1)67900Q BUF85,76:BUF86,118:BUF87,32r CMD2:800: ZUR]CKSCHREIBEN + TEST FBB3 ,(15256161125611163)141610400 1" - PATCH AUF $23C3: BNE $23DA" 6TRACK1:SECTR12:CMD1:800 @(BUF i1 n"IN DEN DRIVE, VON DEM DIESES PROGRAMM"7 s\ x"AUS GESTARTET WURDE, EINLEGEN"b } "UND DR]CKEN: "; "";X$: TEST FBC0 (1525616112561216)3300 " - PATCH AUF $2055: JMP $2076": TRACK0:SECTR1:CO 8192::B RWTS-AUFRUF. SETZT 767 <> 0 BEI FEHLER[(X09:A:768X,A:232,227,3,32,217,3,110,255,2,96<FIOB256(987)14168:$B7E8 F]R 48/64KPBUFFER8192: $2000Zd"BITTE 1:1 KOPIERTE PRODOS 'USERS.DISK'"   @  L` r8 ɖթ 8  ɖLL Н:`:` ` ` ~ `` `L cL <ԥ/8`# j # ع&0 &`%8`" %# j %8` $Lh``, ` o V K K  r 5 0^݌Hh ݌ - - -  EEHJНh , - - -`HJН݌h Hh݌`8`0($ p,&"!֠LsԮ# L# .ҥҭ"%&8 Hh# jЮ꽌ɪФ`76$\8$9867I$i$88 8 K :9 W :8н :$)* 77` ݌HhHh  V ꩖݌$ ݌   `Hh݌`8 L L "%%L # j # ѥ#H# # h` \I꽌ɪVɭսɖ0սɖ!ɖ 꽌ɪ\8`꽌ɪɖ۽*ݽ%ݙEۈз L #` X LJ..  84ԠʯΠx : (`+L! 'L! i08` $6JJJJ6 N$`)p##**LS ׅکP$ # :Ld өЭ iԩѥѮ# # #L cL  ԠؠԠؠŰƠؠȍˠؠȍԠƍҠɍ͠ؠ䍠ԍàٍҍ٠ӍԠؠԠؠƠؠȍˠؠȍ 덪ҠҠɍ͠ؠ占ԍàٍҍ٠Ӎժ֠̍̍̍̍ؠ ѠҍҠӍ ȠððƸƸƸððӍ 덪ƫРčà˲Р˱􍪍ԳРԱ􍪍ҠؠƍŠİ؍؍؍̠ōӍҠؠƍĠ؍İ؍؍̠čӍǍƫ˲ҠҍӠԲàƫàƫàˍŠ˳à˫˳ÍӠ̍ààˠ̍ӫȍà˫ȍàԳ˴àˍŠ˳à˫˳ÍӠ̍ààˠ̍ӫȍà˫ȍà˱˴ƫРčà˲ 덪 ˱̭    덪 ˱Ǎƫ˲ҠҍӠԲàƫàҠҍҍŠԲ  ɭ ԍԍԍԍР˱ ҍ 􍪍ԲӠ􍪍ˍ˫ˍ˫ 捪 ǍƫԍԍҠҍҠҍԍҠԍҍԍؠōҠ֍ԍԍؠōҠ֍ԍ  򍪍 Ģ΢ѠԱРѠԱŠԵԱӠ􍪍 썪 Զōҫ΍ҫ ҠȠ ō ԍ ӭ፪ ؠؠԴԠðҠԵҠٍРʢѠԶРꢍѠԶРðƠ 􍪍 卪 ® ® Ű ԠЍɍҠȰóЍРŠȰðÍàӍ ԭ 󍪍ðՠð ðՠð ðՠð ðՠð ð ՠð  ðàՠðà ðĠՠðĠ ðŠՠðŠ ðƠհķ ٍĸՠĸĹՠĹՠ ՠàՠÍĠՠč 獪ĵՠĵՠ߹ՠŠՠŠ ՠ 堸č֠ծ ؠĸčà ʯ ؠ ӭ 卪İՠİıՠıIJՠIJijՠijĴՠĴĵՠĵĶՠĶķՠؠҠؠŠؠԠؠӶıԠؠŰӶIJԱҠōؠԲǬ؍ѠԳҠԍ؍ŠԲԳРԴǠ֠ӮؠǠ Ӯʍ ŠՠõԠՠč٠ՠİÍɠՠưǠՠĠՠРԱԠؠŠؠԠؠŠؠΠؠӠ      0:C3,OS:C4,OD:C5,DS:C6,DD:C7,SR BS8:C9,(B256):C8,B(C9)256Y C (C10)0ė:"FEHLER ";(7);:X$ 1106:OD1:DS6:DD2:S35OSDSODDDĺ"NUR FUER 2 DRIVES!";(7):2 "ORIGINAL-SLOT: "OS;:22:"DUPLIKAT-SLOT: "DS:"ORIGINAL-DRIVE:"OD;:22:"DUPLIKAT-DRIVE:"DDN :13:"SPURENANZAHL:"Sg :14:"START J/N "; X$:X$"J"X$"j"180:X$"N"X$"n"170:: 8::11:958:"DISKETTEN EINLEGEN"::14:"W = WEITER "; X$:X$"W"X$"w"190( C300Hd(3000)76(3001)198(3002)11110:(4)"BLOAD PRODOS.COPYOBJ"n(21):::14:"PRODOS.COPYA":14:"U. STIEHL 84":::xOS6:OD1:DS6:DD2:S35OSDSODDDĺ"NUR FUER 2 DRIVES!";(7):2 "ORIGINAL-SLOT: "OS;:22:"DUPLIKAT-SLOT: "Kilobyte:"G1024* BLG512:BBLī160; "Blocks:"BLR "Puffergr|~e:"GLSd"Spuren:";S*nBG140:Blockanzahl?xPE154:HH $9A00IBS8]LBBG:L=L{ufemL(L)170zL(L)1TBG(BL)PE154T:"Spuren:"S"L{ufe:"L"Pufferende:"PEG(PE2565120PE2562048)L "Gesamt:"G:`` 桥 ` 殥 ` `` ``+L! 'L! i08` $ 6 JJJJ6 N$ `)p# # **LS ׅکP$ # : Ld өЭ iԩѥѮ# # # L c *  X - L L: X`: ` ` L;` K ` \ c: P c0 \ |& P |`,  ` ,o  ! !# j <ԥ /8`# j # ع& 0 & `% 8`" % # j % 8`  $Lh ``݌`80^݌Hh  ݌ - - -  EEHJНh , - - - `HJН݌h Hh݌`8`0($ p,&"! ֠Ls Ԯ# L # . ҥҭ" % & 8  HhۈзЮ꽌ɪФ`7 6 $ \8 $ 9 86 7I$ i$ 8 8 8 K : 9 W : 8 н : $ )* 7 7 ` ݌HhHh V ꩖݌$ ݌ `Hh L L L " % % L # j # ѥ#H# # h` \I꽌ɪVɭսɖ0սɖ!ɖ 꽌ɪ\8`꽌ɪɖ۽*ݽ%ݙEYL#` X L:* -*.  84ԠʯΠx : (`+L! 'L! i08` $ 6 JJJJ6 N$ `)p# # **LS ׅکP$ # : Ld өЭ iԩѥѮ# # # L c    덪ҠҠɍ͠ؠ占ԍӠýԠؠԠؠŰƠؠȍˠؠȍԠƍˍŠ˳à˫˳ƫРIJà˲àý˴Ӎ 덪ҠҠɍ͠ؠ䍠ԍӠýԠؠԠؠƠؠȍˠؠȍ˴àƫàƫàˍŠ˳à˫˳ƫРIJà˲àý˴Ӎ 卪 ˱ƫ˲ҠҍӠ˴àƫàƫà  ͠ð΍ð΍àͱҍͱӍ͠ð؍ð؍Ӎ 䍪 ˱ƫ˲ҠҍӠҠ˱Ӡ͠򍪍Ҡ͍͍Ҡ˱Ӡ͠Ӎ ɭ卪 ƍؠؠؠؠ ŲŠٳӍŲؠ IJؠ ٴҠ͍Ҡ˱Ӡ͠򍪍Ҡ͍͍Ҡ˱Ӡ͠򍪍 Ҡ͍  ˍ ˍ 塍 Ǡ ٳҠٴӠ͠à ȠððƸƸƸ ͭ ÍƱƱƍƱððӍҠЍ؍ҫ؍؍؍ŠōӍҠؠĠ؍؍؍ŠčӍ 򍪍֠̍̍̍̍ؠ ѠҍҠӍ ٲԍԍԍԍҠٳӠԲ 卪ҠҍРԱ􍪍 ҠؠŠ؍ҍѠٲ 􍪍ԲҠҍҠōҠҍҠԍҍҠԍҠԍҠٍРԱ􍪍  ɭԍԍҠҍ Ԭ ӠԠǍѠٲ ԠԍҠԍ 򍪍 ˍ˫ˍ˫ 捪 ͍ƫ ԍؠōҠ֍ԍԍؠōҠ֍ԍ ԭ ӭҍ  ð؍ؠ٠ɬ؍ɬ؍؍Šٍð΍ ҠȠ 썪 ōҫαҫ ΢ѠԱРѠԱŠԵ ԱӠ􍪍 䍪 ɭ 卪 ٱҠҍ ˭卪 ӭ ԴԠð占Ҡ űŲıIJ ݍԵҠٍРʢѠٱРꢍѠٱР ؠؠؠ ӭ 卪  Ӡ ԠؠӶıԠؠŰӶIJԱҠōؠԲǬ؍ѠԳҠԍ؍ŠԲԳРԴǠ֠˭٪ؠč֠ծ ؠĸčà αؠ 卪űؠ 썪 卪ıؠ ҭ 򍪍Ҡؠ 􍪍 卪 卪 卪  䍪 卪 썪  卪 卪 嬍  卪ԠؠŠؠ 卪ԠؠŠؠ Šؠ ፪ǠؠԽ፪ɠՠư ˍ ˍ ˍ͠ՠՠРԱ Ǡ Ӎ ㍪ ˭ 䍪 ˭ɭ卪 ծ쯰ŠՠõԠՠčҠՠƲčԠՠ٠ՠİÍ   CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869" `  ΅Ϡ΍ ȱ΍ b b 0 b @ b P b 0`צ` e Hhh X L !!` !!` ` ` נؠȠؠؠčؠčĠؠčҠؠ̠ؠԠؠԶŠؠűԠؠĸԠƍ؍ٍưٍٍٍŠٲӍנؠŰİð°ؠƍ ؠԠؠԶŠؠűŠؠˠؠҠؠԍנ ԍȠ ԍz# "Ƞ"Ƞ Ԯ͠ ǭ ԮҠ ԮԮҮʠ ԮҮʠ Ԡ"ȭ ͮȮ%ͮȮ ӮӮӮӮ Ӯ Ӯ ԮӮʠ Ӯʠ ӮȠ Ү Ү Ү"ƭ" ԮӮȮ ӮȮ ­Ԯ٠٠ ٮҠպĭĠŠ͠ŠîӠ̮պԭҮպŠŠҮΠˮҮΠ®̮պ˭ŠҠîպˠҠŠɮպŠӠҠήպȮպΠՠӠҠҢĮŠӮպϠخպҠԠҠǮպɭŮպˠҠȮպƠ͠ӺŠˮպŠĠŭήպؠҠŠîպ͠ȮպέŠҠŠîպԮպŠŭΠҠŠɮպŭŮӭԠήպŭҠˠɮպŭŮպŠſӮպṷ̆͠ΠӠպΠҠϠŠĮӍպŭҠ͠ȮպŠԠŠ̢պŭŮպŠȠԠ̮պŭҭڠſέήϺĮΠҮӭҠŮϺŠήΠӠ͠ҠΠŠɮǠԮպӠӠҠҭԍٍ؍ РԍԠƍhҠԠǍ̠ұ ҭ占ؠōРҍ ҧ ұƍ٠ÍҠԍ 쮍Ѡԍ ٠ԫ Ѡҍ Ҡō ԭ ƭԍƭԫ Ҡ̍ 뿍Ԡ 뮍ٍ̠ ҭ ԍ؍àԫ؍Ӎ ԭ٠ԍԫ 󡍪 ԠؠҠβƍ ՠķҠՠƲŹӠՠƵ 썪 ԠҠӍ؍ÍƬؠ 占à٭ԭ ǠԠՠԠՠ·Ԡՠ¸ǠՠĸƠՠβՠĵōŠՠĵÍԠՠ³̠Ū ԭ   CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"DĠήԠήӭŬӭĠĠҠɮȠĠԠ͠ڮҮΠҮºέĠҠΠӠЯͭíͮҠŮºήԠàԠԮ̠ŠˮԠήԠàԠԮ̠ΠĠŮԠήԠàԠԮ̠ΠȠ͠ԮӮîΠȭԠҠΠҮĠҮΠĠӠҠŠŠӠȮӮԠàԠԮ̠ŠέĠŮԠӠήԠήΠ͠ȮŠҮҠŠȮŠŠ͠àӮӮŠŠԠĠɠȧȠάԠΠΠήҠԠĭ̭ŮźǠҠԠЯͭĠҭŮź̭ŮϺŠΠϮŠϠɮ̮ĮԠƮӮŭɭҠҠΠîŠՠ׮ӠĠӮӮٺέ̠ĠҮӮٺŠҠέ̮ӠҮźźҠӠΠŠοٺΠ̠ӮάŬӬήӮٺέ̮ΠӠ̮Ԡ̮ٺέ̮ӮӮٺέ̠պӠԠŠ̮պĠǠͮպҠҠέҮպؠҠΠŠɮպҠɠͮպϭҠȮպŠԠպԮպɭҠҠŠɮպǠΠŭήպΠԠǩƮպΠҠŠΠŮպӭҠĠήպϭҠΠŮպͭŠҠîպΠΠҠŮӮպҠŭҮպϠӠҠӠĠŠήӮպíǠҠκպˮպíڠɠŠΠήĠҮպԭͮպDzҮպԮպӺàΠҭˮӮպڠҠΠŠɮӠŮպέ­ήպέ̮պҠΠŮպǠΠŭήպí_HH Xi i hh`HHHH .խ lթ {$$L :hhhhL CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"D썪 孍 卪  轍  ҽ 卪 ⍪ 嬍 퍪 獪 썪 է ٭ǧ ͍Ԡ 卪 ɭ ü ɭ Ư Ω ­ ° Ʈ Ʈ 󩪍 گ ͬ ɬ Ǡ                     =>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABCS3LɊLmɕL?ɈLpɉ LE /{; : Ї Ln ؈{ [t :ۥ 456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<=>?@ABC456789:;<!$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0̎ÎɎю堠ɠ堠Ѡ !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 !$'*-0 򠿠򠪪؎ĎԎӎҎ޹׎ŽЎȎŎÎ͎` '{ [ ( Y L`1`ӠР٠堠ĠɠӠˠ͠ϠΠɠԠϠҠ򠪪򮠪{=N==ULT:)(T0#{=N==U: (TL;{=N==U:(T;`o<<%%$$L$L%$ % <L>>Ln>LnM??M@@LQ{ [t :ۥ ՃpŢ{ [t :ۥ ]pLn 87 [F{88P L=77ܩ{ [* :۩{ [V :`:; X c Їɑ! > e:;LLQL ɠ 㩍 i5Ф()` [{A :ۭ!JJJJ M :ۭ" $#%%V :ۭ$ _ :ۭ% `} : ` /{; : Ї) Ln : Y ( ɑ%Ɂ"8 Ї >89L`LQ KL׃ EL׃ CL׃ AL׃``8`i`9{8 [ Ї8ɕ*Ɉ ɋ(Ɋ*Ɂ-ɑ(ɉLň-? @L ALQ CLQ ELQ KLQ`L׃LQ{ { ɠ Lބ 8 C9ɀ©5 5 Ї Ї >$ YLn [){ Ї >% YLn%%$"$ $Lb% Y ]Ln%%$$Lb"$%Lb [/{- @ɀL:۠LσLσLσ :L{8 [ Ї8ɈKɕAɋ7Ɋ- < Їɺɰ Ln< Y Ln Xi :۩L Xi :ۭ(:);Le`L [/{ : Ї) LÂ,%.$#' H{ [ $ % ` { [ Їɸ 8 ! YLn"I" YLn [{ څpLQD /{<> =o? Ї ؈ LL LL ؈LfK [/{ : Ї Ln{ [t :ۥ pLn ]Ln bLnLLL ՃLnL< LQLĂL{ɷɱB V SV()LQ o '{ [ ( Y 턩 [{ ЇɑL'Ƀ S{ [ LnɋLɊLmɕL?ɈLpɉ LE /{; : Ї Ln ؈{ [t :ۥ   ͠ҠҠĠŠŮӮغΠԠҠӮ͠ŮӠҮźŠҬɠŠԮŠĠԮӮźˬˡϧӮ٠ЮغŭЮӠӠҠҭ̠ɠΠΠŠîӭҠҮغǠΠҠΠӮ̮Ԡ٠ЮغٮΠӠӭ͠ҠήӮĺŭǮĺӠŠ͠ӭҠΠήӮغҠŠӠǠҠΠԮ̠ӠحΠΠҠӮŠĠӮӮĺӠĠŢΠӠȭͮŠӮǠΠƠĺӮǠΠӭΠӭήŠӮĺ̠ӠԠӿӮĺӭȠҠŠƸӮӮǠĺӮҮĺӭŭٮŠҭˠҠҭԭĠ̭ŮӮĺĠΠԮŠӮȠҠŠΠӮĺӠҠҮ̠ӠŠԮӮĺӠҠҮ̠ŠΠŠĠĮӮĺӠҠҮŠĠӠɭͮӮĺȠҠӮԠήӭǠŮĺӭǠҠŠԠӠήԠŠĠӭǠŮĺӭԠҠŠΠӠΠԮΠ͠˭Үĺԭ̠ҠӮӮĺ®ǠҠӮŠӮĺĭĠíҮԠӭЭΠҠŠ­ǠĠҮŠӮĺԮΠӭ˭ҠҠӮ̠ŠŮŠӮĺԮΠӭ˭ҠҠӮ̠ΠĠήŠӮҠǠҠӭΠΠӠȠЯͮĺԭҭӮΠŠҠΠӮҮӮĺ˭ҠҠӮӮĺԮΠӭ˭ҠҠӮ̠̭ͭ͠˭ҮԠΠԠΠƭϭήϠǮɮРĠŠî̭͠ҠŠҭ̭ĮӠخӠàҠΠԭɮǠŮɭӠîҠ͠͠ҢҮҭŮΠĠՠΠҭήǠCA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"D CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"Dȱ٠ȲҬ٠ Р̩٠ ҿŠȳ ٍ̍٠Ǡ ǿŠȲ ōҠȠ΍Ҡ΍ŠƍӍ ΍ؠǠҬ؍ÍàҬ؍؍ؠǍŠǍӍ ΍Ƞ׍̍ȍȠ ΍΍֠ؠƠҬ؍ÍàР ̿ɠֱÍàР ſɠֱÍà ΍ֱҬؠ ΍؍ؠǍٍȠ؍Ҭ٠ ΍؍ٍؠǍŠȍҠȠ ΍Ҡ֍ҠȠ ΍ҠҠȠ ΍Ӎ Ս ΍ؠà؍Ҭؠ ΍؍ؠǍŠÍҠȠ ΍Ҡ֍ҠȠ ΍ҠҠȠ ΍ؠ٠ǍΠؠؠȍ ¬؍ҠԠ ΍؍ؠŠ٠ҠӠ Ҡ΍Рԍ ΠÍàǍԠ οöв ƍàб ԳàҠ ̠Π ƍҠ ƍàˠ ̠Π Ӡō ΍РƠ ŠԳöˠ ƍàв вРð ŠԲؠ¹ؠв ԲРƠ ŠԳбв öˠ ƍР΍Ԡàˠ Ү ՍˍРð Ү ŠԱؠ¹ Ү ؠˠ˽Ա ΍؍ؠŠ̍ҠٱР  ԿѠ̍РĠ ԿѠҍŠРč ōΠˠ ƍҠ ƍ²Ǎؠ ο̠ҍؠ Ҿ ԿѠŠ ōؠǍ̠ҠҍҠΠ ΍ؠؠȠ ̠΍ҠԠ ĸ ҍ ō ΍ ҠҠōҠ  ؠ؍ҠԠ ΍؍ؠŠȠ ҠԠ űŠؠˠؠҠؠנ ԍȠ ԍנؠȠؠؠĠؠčҠؠ̠ؠԠؠŠؠŭӭŪԠؠՠǠՠ ӍԠՠ Ǎ̠ՠ ΍Ƞՠ ΍ԠՠčĠՠijԭԭ̭˪ ؠԠؠ ŠؠĪ ǠРҍӠՠĹŠՠõٱՠı ՠµԠՠĶƍҠՠöȠ   ҠԭҮӠҠˮӮṷ́ӮĭĠϭ̮̱ΠҠԭҮӮúíԮΠҠ˭ҠΠ˭ŭ̠ΠǠΠ̭ΠӭӮӮúŠŮĠҮṷ́٠ҠҠŮҠӮú̠ŠǮĠծṷ́ӠƠӮúҮڭҠΠŭ̮ҠҮúΠΠĭ̮̠ĮúӺǠΠӭΠ̭ӮΠӮúӺĠˮպӮǠΠĭΠϭ̭Ӯ̠ҮǠպϭ̠ԠҠԮҮĠҮúӠӠԠԠȠ̮Яͭ˭ͭˠҠϭ̮ĠҭήպҠҠЯͮΠ͠Πϭ̮ĠŮպԠΠϮΠ͠Πϭ̠ŠΠԠͮӠ̮˺̭͠ҠΠŠɮӠخǠ˺ŠǠԠ͠ӠΠ͠ҠŠήӠ̮պǮǠԠ͠ŮҠήź͠ҠŭɭŮŠΠάˠĠҮ̮ǮĠǮ˺ӠΠΠŮŠŠҠҮՠĠŠӠӮҮǮԮźҮΠӠͮŠӮǠźҭŮҠҮǠźӠǮ̮ǮĠӮźŠгЭͭŮԠͭ͠˭ҠҠӮӮźŠͭΠΠӮԠŠӠͭ˭ӮӮźΠҠ˭ҠҮҮǠήúҮΠΠԠ͠ŠɮӠˮǠźԭҮڭӠҠŠحŮ͠ԮźҠŠɠӠӠſŠĠԮӮźǠ͠ŭԮҠҮźŮӮúŠΠɠΠҠήĠҮúҠ$ :(4)"BLOAD WORT.SUCHER.OBJ"F"WORT.SUCHER":"==========="e::"BITTE DEN NAMEN DER"("TEXTDATEI EINGEBEN!"2:"( = JAHRESINHALT)"<:"";N$F(N$)0N$"JAHRESINHALT"P(4)"OPEN"N$Z25002500 ! M! ! M! ^_^C ȱ^^eȱ^eȱ^ ie^^!_ -hhL` i ȱiȱ) ɠ8 i#ȘH8^0 RH^^h^h^ȱ^qȱ^ ӠҠŠΠŠӠð̮îҠӮǠӺΠŠΠ͠¡ΠӠگڭŭĠӠگڭحӮҮΠ®̮ӺŠҠҭŠƸҭήŠɫůïĮӮӺحڭǠҠԭήĠҮӺӮԠΠήԠήӺԠԮӮӺҠҠŠŠĠɠӮӮӺҠҠŢӮȠҮӺήĠĠĠծӺǠҮŠҭٮ̠ǮҮӺӠҮкŠΠӠԮŠԠĠӠҮӺҭϭŭŮҮΠ®̮ӺΠΠҠŠĮ̠ҠҮӺð͵кθҮӠкŠҠΠԭҭήĠҮкǠΠήĠҮкǠΠԭήŠҠӠŮĠҮǠкԭǮŠǮӮкͮϮͭέҮӮкԮŠΠԭήҠԮԮŮҠӠӮĠҮкҠԠΠӮȠήкŭҠҠΠŠɮҮȮήкҠŠΠڮŠŠŭέԠӠ̮кǠƠ͠ŠïŮϠήкƭέŭ̠ԠΠԮڭƠӮк̮ԠҠӯӮǠкԠҠŰкǠҠΠΠԮĠҮкήΠԭ͠ҠŮӮкθϮ­­ϮӮк͠ҠŠɫΠĠԧӠȮǭ̠ΠԮҮΠ®̮кԭήŠǠΠĭήӠҮкԠԠŠîĠҮǠȍ ÍŠĠĠӍҠōؠӍŠԍàō ԍŠˍˠ΍ՠϭ̍àĭ̍ԠӍŠӍкРԍӠҍՠҍРЯ͍ϠӠҠҍ̠΍ҠˍōϠٍР̍ՠō٠έ̍ŠōϠύ!             ! ! ! !!!!AMIT KOENNEN ALLE FILES EINGELESEN WERDEN5 ANFANGW ANFANG170,A1:ANFANG171,A2 (8)080: WENN ANZAHL FILES =0 DANN KEINE ZUWEISUNG I0(8)1:CA$(I):: FILENAMEN LISTENTdANFANG32768: $8000&nANFANGHx(4);"BLOAD STRCAT,A";ANFANGpCA$(105): FELD FUER DIE FILENAMENA1(ANFANG170):A2(ANFANG171): ALTE WERTE MERKEN) ANFANG170,234:ANFANG171,234: BRANCHBEFEHL WIRD DURCH NOPS UEBERSCHRIEBEN. D ҮպŠŠΠҠĮպŠ͠ŠҠӮպȠՠԭîպӠԠϠ͠ŮҺĭŠĠɮҺíҠԠӠҠǠŮպҠպĠΠήպŠҠΠŠŮպˠΠîպؠؠҮպȭҠ̭ǠӠպǠӠΩպǠӠͶΩպӠΠĩպŭǮպŭŠҠǠĠˮպΠΠΠպӠԠԭîպŠàԠҠԮպǠӠնպΠڮպŠҠԮպנԠՠנŠ٠źԠΠՠϠȠԿպԭǮպӭŮպŠΠԭîպȮպȠȩպȠȮպˠƠ͠ŠɬŬîպŠŠŠΠîպΠí̬̠ŠǮպȠڠȮպ˭ĠŠҠΠŠɮպŠ̮պӠ̠ҠԮպŠàƠ͠ŮպȮպԠԠ͠ŠɮպŠɮպӠӠ͠ӠŠɮպ֠ΠӮպǠΠŠŠĭ̭ŮպԵպӠȠ͠ŭҠɯŮպӠȠ͠ŠɮպӠŠíȮպӠҠȮպӠȠȮպӠȠҠŮպӠӭΠպҠҠҮպŠŠԠ̮պҠ͠ԮպŠĠˮպӠŠȠȮպӠȠ͠ŠɮL(A1) C$(I,A1)/ : FILENAMEN LISTENU 24:"BITTE TASTE DRUECKEN ";:A$^ 370d ILENAMENC$(105,2): FELD FUER NACH FILETYPE SORTIERTE FILENAMENL(2): ANZAHL DER EINZELNEN FILETYPENANFANG169,00: TEXTFILES % "( 1 ) TEXTFILES"8 10:10:"( 2 ) APPLESOFT FILES"[ 10:12:"( 3 ) BINARY FILES"v 10:14:"( 4 ) ENDE" 10:17:"WELCHEN TYP "; A$ A$"1"A$"4"430: EINGABEKONTROLLE A(A$) A4540 L(A1)0520 I0L(1)(8) L(1)0300* I0L(1)1Y C$(I,1)CA$(I): APPLESOFT FILES EINTRAGEN_ " ,ANFANG169,4: BINARY FILES 6ANFANG @L(2)(8) JL(2)0370 TI0L(2)1 ^C$(I,2)CA$(I): BINARY FILES EINTRAGEN h r |10:8:ANFANG: MASCHINENPROGRAMM AUFRUFEN3 L(0)(8) L(0)0230: UM DIE ERSTE ZUWEISUNG IN DER FOLGENDEN FOR-NEXT SCHLEIFE ZU VERMEIDEN I0L(0)1 C$(I,0)CA$(I): TEXTFILES EINTRAGEN ANFANG169,2: APPLESOFT FILES ANFANG edANFANG32768: $8000&nANFANGHx(4);"BLOAD STRCAT,A";ANFANGpCA$(105): FELD FUER DIE FILENAMENC$(105,2): FELD FUER NACH FILETYPE SORTIERTE FILENAMENL(2): ANZAHL DER EINZELNEN FILETYPENANFANG169,00: TEXTFILES %   ŠîҺŮҺӠĠڭ͠Һ­ŠɭڮΠԮˠŮҺҭҠήҺ̭ӮҺ͠ҮŠҠŠɮҺŠҠŠɮҺҠРҺӮӠƠ͠ŠɫΠԮǠӮҺǠҠŭҮҺӭҠҠҮҺĠîĠȮҺҠΠȮҺíҠжзҺҭŮҺЭҮҺ̭ҠҠŮҺӠŭԮҺ̮ҺҠҠӮҺ٠ԠؠŮҺŭҮŠŠҺŠΠĠ͠ŠŠҠҠΠŠŮҺ˭ŠҠŮҺέ̮ҺҠΠŭíҮӭΠǮҺέĠǮҺӠڬΠɯҺԮŠΠԠ͠ŠŮҺڠҠàӮҺˠҠήŭԭҮӠҮҺɭҮɠɠԮҺŮҠɬҠĠ͠خӠҮҺȠ٠ҮӠҮҺҠɠĠˠ͠ԮӮҺŠŠҠҠЭҩҺԠԠخҺ͠خҺҭŮҺ̭ҺĭҮҺԠҠîҺˠՠҠήӭ˭ԮǠҮҺΠŠԠȠήڭήӠҮҺՠҠЯͭŠΠΠŠîҺΠ͠ҠŠӮŠЮӠҮҺɠӠŭɭҮӠҮҺΠҠҮҺΠΠɮҺ̭ŠԠ͠ҠͮҺҭҮҺ˭ĮΠŠŮҺЯͭŠҠŠîĠҮҺ׭ͭŠҠŠɮҺӭ̮ҺӠ͠îҺέͮҺŠŠӮӠҠҺҠԠӿҺĭ͠ĮҺέҭŮҺӠήҺ٭ҠԠΠȮҺ٠ҠͩҺЯ͠ҠŠŭŮҺҠҠΠŠĠҭŮҺͭРƠˮԠӮӠҮҺ͠ϮҺðŮҺŠԠҮҺҠˠҺҠΠӭĮҺŭҮҺɭˠĠŮҺƭӭĠήҺCA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"D䠺仍䬍䬍䠺䍠仠򠠠򱠠۰ݠݠ򻍠묍򻍠򲠺۰ݠ򻍠䬍䬍à䠺򠠠䍠۰ݠ򩩍仠㠠䍠򱠺۰򠠠栺捠堺嬍堠򻍠䠠仍묍렠򻍠䠺堠򩻍堺򻍠捠堺䠠ݠ𠠠۰ݠ򻍠𠠠⻍⠠䍠𻍠欍⺠䠠仍堺廍󠠠㩍仠嬍嬍嬍嬍嬍젠߲󠠠󠺠廍堺򻍠㩻嬍嬍䠺捠򬍠堺߱䠠仍렠򻍠嬠嬍嬠嬠嬠嬍쩻䍠렺򻍠렠򻍠ݻ㠠䍠蠺򠠺仠䠠嬠嬠렠砠̠堠堠򻍠䠠ݻ䠠ٮխū򠱹򠠠砠砠堠            󍠠٠ؠؠ蠨өѠؠ٠Ӡݍ򠠠ՠӍ썠򠠠占٠٠Í썠Ӎà笠砨Ӡ穻à򍠠РӠ᧠ĠƠ٠Í썠򠠠Í٠٠ÍРᢠ堠썠Ӎà򬠱à򩻍򠠠ՠ󍠠󍠠덠à򬠱婠򻍍썠쪍Ϡ󠠠󍠠덠͍占덠͍͍Ϡ젠̍ҪϠ젠̍占덠Ӡ绠򠺠ՠ婠򻠠à򩻠砨Ӡ獻̮Ӯԍ󬠷頱         Ӯºέ̭ǠӮ͠ӬŠԠĠӮӠҮºҠɠŮĠҮºŠΠӮҮΠ®̮ºҠĠӮàͮҮΠ®̮ºΠƮŠŠ͠ҠΠŠɮҠĠΠӮºҠĠҠҠŠΠŠԢӮºϭˮŠɮҠԮºɭҮŠŠǮĠҮºà̠ɠ͠ԮŠíǠԠŠӠάԠҠ֮ҮΠ®̮ºĠƠӮӠҮºŭӭ˭ŮԮǠΠӮºǠҠˮºΠҠΠŮڭƠӮºԠҠz!!!!" " " " " "ӠàԠŭήƠǮºɭӠîƠǮºЭҠŠŠƠ͠ҮĠҮŠºŭӭ˭ŮԭͭĠҠΠŠŮӮºŠҠŮĠҮºŠĭϭŮӠҠĠƮҮӠήºŠҠӠ͠ԮӮºɭºЯͭŠҠΠŠîҮΠ®̮ºŠנĠԮҠԮºŠŠҠΠŮĠҮºŠ˭խŠíĠҮºŠȠӮºԮŠĭ٭ǮڭƠӮºŠɯŠҭӮҮΠ®̮ºƭˠؠĠĮӮºŠӮƠ׮ҮǮҺ֭ŮҺڸĮҺڸĮӭΠǮҺΠԠҠӮӭԠŠҮӠҮҺڭ͠ҠΠŠîΠԮ̮ҺŠ΢ðíŮҺĠŠҠŠŮҺĭҠͮҺĠЭ͠ҠΠȮҺֺŠ֍ҺˮȭϭҮҺ٭ŠΠǮҺҠɭΠӮҺؠҠŮҺ ĠڠƠҠĠҿҺ͠Š堨ξ空өӬ婻Ӡөөө䮍纠ө堨թլ宮ݩ堨ĩĠ謠򩻍ﻍӠ绍ՠ򻍠Ġ㻍堨堨ө砨ө!! ! ŰٍٍŠٱٲٍ؍ưٍٍưٍٍŠٲӠҭ􍪍٠٠ٱŰٍ؍ٍŰٍٍٍŠٱٲưٍ͍lͺРŠĠҍıŠ躠ԍŠՠIJÍƶIJĠӍӠԫԠƍōàŰî""$d:(4)"BLOAD WORT.SUCHER.OBJ"Jn(4)"OPEN T.CHANGE.REMS.DOS.3.3"]x2561,96:2500z(4)"BLOAD LOCH,A$176C"(4)"BSAVE CHANGE.REMS.DOS.3.3.S,A$0B6C,L$579C"d$0B6C,L$0000":P(4)"OPEN"N$Z2500N"CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"""ȍ٠ҠӍЭǍàıҠҠōҍРԍ Ű ƍ 덪٠٠ٱٍ؍ŰٍٍҍàˠҠİčРѠٍӠ׭􍪍İؠؠō ƭ 䍪ıàōؠō̠IJӠIJؠҍÍ׬؍àҍҍˍҠİ˱ҍàˠҠİ˲ҍàˠҠİ˳ҍàˠҠİ˴ŠՠõҠŠ̍ҠҠ٠̠čҠ٠Ġī٠ĩٍԍԍٍĩٍōō˰Ǡ Ӯ ӭ Ӯˍ   ծ쯸ҠՠųŠՠķĠՠō ՠųӠՠĹ͠ՠİԠՠ" " " " ""CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869""