+JJJJ ?> / X5 l>ҭōŠԠΠӍҠͭҭōΠĠΠΠǠǠǠ캍à̠譍РӠ̍Ġƍ̠РԬ٠쮍ŠȠ٠躠󮍠٠ΠàŰ彾ԠΠ蠿ҠԠ蠿àԠˍԠҠԠӠȠẠԠԠɠֺ۸٠Ӡ̠Р᧠ŠԠ䍠๊Ԡ򩍪 ¸ ŠҠÍ٠ԠΠ蠿̠Ԡ占ԠDzà¸占ҠРР򍪍 ¸ ȠҠÍ٠¸٠Ԡ荠à¸򮠤¸Ԡ ԠҠƠààΠΠРΠӠŠ荪 纍ՠ¸占Ҡ¹ҫ٠¸栱占٠ ᢍҠ٠ҠĹٺ孴٠Π٠Π卪 Р٠¸٠堿ѠŠ὾獠ٍ¸٠ٍ¸ٍŠР堿ūààŠ὾獠ĶàҠΠŠР󍪍  ŠРԍ ¸ ٠ū荠͍٠ҠĶΠ ٠àҮ¸ԭ٠¹ ͺ ԍƍ°Π ፠Ҡɠ ҠԠ ፠ҠԠҠԠҠɠ ҠӍ ŠؠƠ὾占ؠŠؠūƩҠԠ򠿍ӠŠҠ͠ẠؠŠ占٠ū ŠҠŠ庍à墺 Ҡ彶ؠūƩҠԠ򠿍ӠŠҠ͠ẠؠŠ占٠ūؠŠ占٠ūŠРѠР򠧬 ŠŠŠؠ¸٠¹Ҡî͠ ůźؠ庍ؠŠ彰ؠūؠؽƍؠŠǰ٠蠰ؠد٠捠٠ŠŠ Πؠçç ҠĵŠ卪 د źŠРŠѠΠ὾٠ǰ٠٠ĠƠ占٠ҠҠŠ̍٠獠ҠĠ̭젿ӠРŠ὾ؠԠō٠獠ҠčàŠĠàӠ ŭ ҍҠԍɠΰҠР˧˭Šɠ占ҠɠẠɠΰɠРӧ堨ͯѠŠР֧ŠŠĩŠҠŠẠ ʯ   ΰҠԠԠРýˍѠÍĠƠ占РէŠ ¸ دٺ͠Ҡàͭ占ؠد٠٠ĠӠ  à占¹àč嫱Š占ÍàƠ占ƍà٠РŲàō ŠƠ砿ѠĠ὾ڠ̠ àˠ ¸¸占àƠ占؍àРͺӠǠẠ硍ؠ占¸¸ 獠¹àРijղ ¸ 捠٠Š獠Ҡ³ҠıΠРԠ ˠ占占àƠҠ΍РŧѠԠŽ占Р占ŠŠŠѠӍРΧνѠύРʧŠčӠÍϠЍҠǍЍĠӍ 纍ǠǠ̍àč¸àҠ殍֠ Ţà占à΍͠ ̢ҠΠԠ٠ōҠ³ѠĠҠƳ׽Ҡµà׺נҠĸŠҍΠ򭍠РDzԠҠµàźŠРԠ ʯά ٠ō 纍Ǡ獠ҠIJǠ٠ōҠ³ǰҠƳҠΠ占РŧŽ占ѠԍРק׽Šǰůԍؠ֠ōؠ̍͠Ҡ΍ ¸ 卪 塍Ԡ΍РԠ卪 נթ٠¸٠٠ؠŠנҠ٠¸נؠԠ Ԡԍɠ筍 躍ŠҠŠ ˺Π ؠΠѠנ፠٠Π占àƠԠڠ򠿍ɠŠ὾ˍӠǠ罾РӠǠ὾򍪍 ˽ 퍪 ̠ԠẠҠԠàԠ¸٠ҠԠ蠿ӠȠẠԠ ԠҠ٠ʯΠӠȠР᧠àıРӠıĠƠẠؠıРŠ򠿍ѠĠ὾獠РѠŠ ŠİϰŠ͠٠ŠĠİؠؠѠĠ占àɠ٠Ạ Ѡı፠٠ Ѡıɠͤ򠿍àڠӍ  ֽ  Ġ٠͍Ѡ͍Š٠Ġ䠰ҠĵĠ ٠䭰ààΠ򭱩Π ÍàΠ占ƠӠ٠堿ѠŲҠРù򡍪 Ų獠ڠ栰΍ؠÍà٠٠Π  Ҭ ѠŲ፠ؠؠ¸¸๹ҠԠ荾 Π  硍ؠ΍Ԡֺ֠ҠĠ  ؍ؠՠ荠ի堲 ͭ Ҡĵ΢ 䭰Íà 䭍 Ӱٍٍٍ٠΍ӠӰ 퍪 ؍ ؍؍؍ؠΠ  Ү Ѡҍؠ΍ 򭍪 ٠  ō  ؠ¸ԠɠֺҠĠ 亍ӠҠԠ͠ҠԠӠҠ὾򡍠РàѠàˍàҠ򽾠 䭍 ˺àРĸ Ҡ͠٠ōҠ³РĴ򍪍 ¸ 捪 衩àҠàˠΠ占Рԍ àðijĠ捠٠ijĠ˫Ҡ³䍠Рı箍 ΠҠİÍРѠÍĠƍàӍ ì κàԠð덠ðčРàŠàӍ 䍪 ɠΰŠРԧ蠿Š΍ҠΠẠɠΰΠҠ̧̠ŠĠ彾Π躠Ѡΰ򍪍 ì κ 쬍  ǠŠı٠Ġ֠碩İҩ٠ѠŠ占Р占Р὾占ѠŠР卪 纍ŠҠ٠Πν占٠Ϋͺ٠ԍРԠ     庍Ҡ٠ҠÍҠĠ卪 荪 򭍪  ͠Ҡ٠ҠÍҠĹ占ѠĠ򩍪 àˠ΍à٠РԠð덠ҩ٠ѠĠ占Р²͠Ѡ͠፠РѠԠ٠占ŠРðРàŠàԠǠ˿ɠà፠Ǡ躠˭獠٠讍ҩ٠ٍҩٍҠŠ٠ҫΠ٠ΫҠǠ̠Ѝ ĠҠ٠Р٠ҩ٠堿ѠŠ὾ ᢍǠ٠占ҠùŠҠñ򠱠荠àԠ̠Ǡ占РĸŠ庠ҍ ͭ ŠҠî͠٠ҠҠ占ӠҸҴР䠿àҠҸҠҠẠҍ䍠 ҠӍ ǠԠ̠Ҡᠿ獠ҠԠ̠àԠ󠱲Ӎ ҠŰíѠҴɫ占ԠðƠ̠Ҵ 嬠㍠Р䠿àõ󩍠٠Šΰ򍪍 ҺĠҠŸ̍ ҠǍҠŸ̠쿩ҠĸŠҍǍàҠµà̠ˠ占βРӠγؠẠ䭍ާҠµàޠγҠµà٠ؠҠµ占٠İİİİ鍠Šˠ؍̠ˍˠҠķà̠ˠ占ɠˠˠҠķà؍ ᢍ٠ΰ٠٠٠֍ŠҠŸ占Рα٠͍ŠαҠŸ̍αҠҠҬ獠٠ҩٍѠĠ占̠βɺ ͭ ΰҠǠẠΠԠɠΰҠµ占ҠIJҠµ占ؠؠԠ򠦍ؠĠ؍ؠĠ٠ѩӠũ ý  庍ԠРà̍Рà͍ĠƍРŰč͠Í̠Ӎ 媪ŠǍؠǍ٠ǍӍԠ٠ǍؠǍǍŲҸ̍ӍԠРĠҍŠԲ٠č̠Բ٠ŠԲԱԠč̠ԱԲōЍɍԸ̍ҠԍǍĠƍҠԍҠԱҠԍЍӍ ɯϭ ֭֭ƭƭӭ̭Э ԠҠҠٍ̍ҫٍҬٍӍ̠àɢ  ˍàʢ ȍàˢ Սà͢ ʍààŢàƢҠЭЭííÍѠÍӍ ñҠٍРŰàȱàȱ٠ȲٍɠȳРٍ̬ŠȲ٠ҠōҠҍԠō̠ñҠōȳӍ àȍٲȍĠƍŠٳÍàҠԍàȍٳ٠č̠ٱҍӠٴҠԍٴӍ àҠñҠҠٍР ΠҠōٍ̩ҠԍЍɍҠҍРŠβҠˍβǍҠԍЍӍ 뭍 򍪍٠Ҡԍٱà̍Šٲٍ̩Íàȍȍ؍ŠֱŲٍȍӍ Íàȍȍ٠֍ٍ٠àұȍӍ  򩍪ԠȍԸ̍Ҡҍؠֱٍ̩ҠƍԠǍɠűҠűٍ̩Ѝ ͍ҠҠЍҠIJijȍ٠ұijٍҠֲǍ٠֍٠ԍԠЍ̠Ҳٍ̩Ҳ̩٪ ˠԸ̍Ҡٍ̩ŲҸ̍Ӎ 宮ŠЍҠҍҠҍǍàԍ̍̍Ӎ í 荪 卪àҍĠȍȍĠàòàƍò̍̍̍̍̍Ӎ֠Ӎ ٽ ĠÍѠIJà؍؍àIJà؍ӍΠՠԍԠƍ ٠غ٫孍ؠ򠨱ؠ󩍠٠ٰҩ٠䮠婍Ω٠ٍ؍ŠٰؠҠҠҠĠ٫ؠΠΠ荠Ҡč٠٠ŠİŠӍ  庍àԠǍɠōРԍ ҩ ҩ  卪 觢 ӠǠ積ŠǠ砿Ԡ֠Ạ 碍ٍӠİǠР⺠ ѠŠ὾獠Р򠧺 ѠŠ὾ı٠۱ݠ򻍠䠺۱ݠ堠۱ݠ󻍠堠۱ݠ󻍠ؠ۱ݠ򻍠٠ذà ˭ à   Ĭčر Íà à򢍠 čà à čزՠǠ Ǡ Ǡ ıIJ֠ ֲ ͠ Ƞ Š ֲǠ Š Š Š Р Ԡ ͭ΍֭ύЭЍҭэҭҍЭӍЭԍŭՍЭ֍̭׍Э؍ŭٍέڍЭۍ֭܍̭ݍЭލЭߍ ̠ЭԭĭЭÍҭčЭōЭƍ̭ǍíȍЭɍƭʍЭˍӭ̍ҭ͍ǍӍ֠ƍֲǍƍǍӍ 卪ŠҠԍҠƍҠҍРԍ ̵ٍ̩ŲӲȍȍ٠ֲٍ٠ȍà̲Ӎ ҭ ҠÍ ÍҠÍҠōӍ ̯ ͠٠٠ֲǍٍ٠̱ȍӲȍ̲٠ֲҍٍŲà̳Ų̳ؠ̴ҠֲǍٍ̩Íȍàȍ؍Š̴ԠǍɠ̵Ҡ̳؍ɠ̱ÍȍàȍӲȍàӲȍŠ̴̲Ҡ΍Р Π٠ àԍ  卪̠٠ȍҠàР͍Ӡ̴Ҡڍؠ̲ȍҍٍٍ̳Ųٍ̩Ӳٍٍ̩̩Ӳٍ̩Ųٍ̩Ӳٍٍ̩̩Ӳٍٍ̩̠֍Р͍ӠƱРڍƱà֍ 퍪̠ЍҠڍ̱̍Ӳ̍ȍĠųӲȍ̍Ӳ̍ȍӲȍÍР͍àбӍ ŠЍ֍Ҡ٠٠ȍӍ ӠҠōЍРб Ҡȍ 䍪Ơà֍ààȍ̠Ѝȍȍàȍ РЍР֍Ӡбà֍бӍ 䭍 卪Р٠ȍ֍бҠڍҠ̱٠àҠōӠ֍ĠÍҠōӍԠÍҠōРӍ̠Р̱ 獪֠àȍȍРȍӠҍӍ 獪ԲҠōȍӍԲРӠԍٍٍٍ̫̬̍Ӎ ԠԠō̠ԱҠōҠ͍ӍԱҠҍō̍Ӎ ԱԠō̠խ󻍍堨򩻍ӱӲ绍󠺠򻍠ɠ򻍍堨ө۲ݠЩ۳ݠө۰ݠөө栨ө仠ݠۧݻݠݠۧƧݻݠۧݻ堠ۧݻ󠠠جìҬԬԬɬƬƬӬˬݻ۱ݠ鬠Ȩͨ䬿۱ݠ亠Ө謠ب嬠ɨĨ۲ݠ亠ę̀֨Ǩ嬠Ԩ묠ƨ쬠Ѩݠɧݠݠ䧻۱ݠ۱ݧ۲ݠ۲ݧ۳ݠ۱ݧ۰ݠ亠ը¨묠Ҩ䬠ר嬠Ũݠ䠨ɩݠ䠨ɠàݠ䠨é䠨àƧݠ䠨é䠨ݠ姻۲ݠ廍ؠ۱ݠ٠۱ݠؠ۲ݠ٠۲ݠ򠠠绍ᠠ٠۲ݠɠɠ廍۱ݠ۲ݠ۱ݠ۲ݠ۱ݠ廍۲ݠ廍۱ݠ廍۲ݠ廍۱ݠ廍䭭󻍍ɠ򻍠à򻍍栨򩬠쬠栨쩬栨󩬠仠Ӡ穻򵻍堨Ӡ۱ݬ蠨ө仠컍堨̩仠򵻍堨өج٠򩻍۱ݠ򠨳ة۲ݠ򠨳٩堨仠堨Ʃ仠򻍍堨ͩө仠۰ݠ򻍠۰ݠ򻍠򻍠۱ݠ򻍍۱ݠ۵ݻ󠠠۰ݠ绍ݠ堺󠠺栰젠۱ݠ򻍠򠠠۱ݠ򻍠򠠠۱ݠ󻍠󠠠۰ݠ򻍠󠠠ۧƧݠ򻍠򠠠ݠ۷ݻ򠠠蠠󻍠򻍠ᠠ򻍠۱ݠ򻍠堺廠󠠠㩠仠ݠ򠠠򠠠򻠠젠߲󠠠䠠仠嬍嬍嬍嬍嬍嬍嬍򻠠󠺠廠堺򻠠㩻򬠠۰ݮ堺߱䠠仠렠쩻䍠렺렠䠺捠堠򻍠䠠ݻ䠠ݻ䠠ݻ䠠嬠嬠嬠嬠嬍嬠嬠ݻ㠠䍠蠺򠠺仠󠠠۰ݠ򻍠󠠠嬠嬠嬠婻󠠠笠笠穻󠠽嬠嬠婻򻍠򠠠ͽˠΠΠ͠àӠӠӠР堠̠ؠ̠ӠԠƠԠƠҠɠ󠠠砠렠堠堠̠Һɭҭà련򠠠砠砠              仠Πɠ堨쬠썠ݠÍ占䠨éӬάجҬìݍ䠨é捠Ӡ堨쬠䠺ݻ􍠠é栨à䩠䠨積堨ì堺捠堺堺仠ɠ堺堫ݍ仠򻍠䠺à򻍠ɠ򻍠廍򻍠ɠ򻍠堨ݬɩ仠󠺠砺堺򩻍堠۱ݠ򻍠ݻ䠴۱ݠݻ䠲۲ݠݻ۳ݠ䠱ݻɠɠ堨䠨é仠򩻍۰ݠ򻍠ɠ򻍍۰ݠ堨仠à򩻍à̩䠨ìàۧ᧮ݠàݠ堨座ݠ仠󻍍Π򩻍堨ά堨ݠ堨뺧仠堨堨仠ӱɠӱ۱ݠӱ۲ݠݻ󠫠ɩ堨ӱ۱ݬ蠨ӱӱ۱ݠ󠫠ɩ堨ӱ۱ݬ蠨ӱ仠ӱ߲߰߱߳ߴߵ߶߷߸߹ƧӲ󠺽ؠݻ󠺽٠ݻ󠭠堨ӱ۱ݬ蠨ӱ堨Ӳ۱ݬ蠨Ӳ堨ӱ۱ݬ蠨ӱCA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"D 捠Ӡ堨쬠󠽠􍠠廍堨ݠЩ占䠨éӬάجҬݍ䠨é占占堨ìݠû􍠠占占廍۲ݠݻݬ堨쬠堨占堨ìݠÍ占䠨éЍ􍠠廍۱ݠ۳ݠ嬠栨婬Щ􍠠󠽠占䠨ìé栨à䩠䠨󠽠䍠仠䠠ݠۧݻà̩嬠۱ݬ۰ݠ仍堺嬠۱ݬ۰ݠ堼ۨɠݠݠɠݩɠɠ仠۰ݠݠ򻍍廍ɠ򻍠捠堺ɠ󠺠젺򠺠򩻍堠۱ݠ򻍠򻍠䠺à򻍠ɠ򻍠۱䠨éجҬìݩ䠨砽栨䠨éé䠨仠砨8"&*.26:>#'+/37;?#'+/37;? @ @LKbHbIbJbFbGbBb CbDbEb6@bDbAbEbDb.Eb.Fb.Gb8FbBbGbCb FbGbDbحHbIbJb`((((((((((((((((((((((((PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP $(,048< $(,048"&*.26:>#'+/37;?#'+/37;? $(,048< $(,048"&*.26:>#'+/37;?#'+/37;? $(,048< $(,04`L `L.`L>`Lb`RWP ^`VQT `Ω ϠUέTϥ@` F `P `Q ` ``ιnaϭ `@b `Ab =bFb.bdentfernt!4n(4)"BLOAD AMPER.DOUBLE.HIRES"Ex24576:HOOKTentfernt![3XE559:YE191:AXE2:BYE2:R95:F145:F245: PARABELNXARAR:X0XXE200HRR(XA)(XA):H0200Y1B(H)F1:Y2B(H)F1 Y10Y1 뻍򠺠󻍠󠺠򻍠򻍠򻍠à򻍠Ӡ绍绍箮堨۲ݬ۲ݬ嬠۲ݩ䍠仠仠۱ݬ۱ݬ嬠۱ݩ仠۲ݠ뻍۱ݠ뻍绍箮堨뻍绍箮堨ݬݬ嬠ݩ仠捠ݠ렺à򻍍컍忧é堨ì렺à٧򠨱۲ݠ򠨲䍠仠仠련占䠨۱ݬ۱ݬ嬠۱ݩ۱ݠ䠨۲ݬ۲ݬ嬠۲ݩ۲ݠ۱ݠө捠䠨ݬݬ嬠ݩݠݠ򩍠仍ݩ堺䠨ݩ仠뻍绍箮*>>< (&20 *, **>> "2*&" " >> ">> "8""> """"""< >> " <"<"""<< <"""<"><$""< """" "" 6***""""""""""<""< :< $"""2,"""""**6"""""< >>" <"<"""""""2,""""**<" "">""""""""""""">>><2"<""">""" "" ">"6**"""""&*2""""""""""""*,"" "" ">""""""""""""""**6"""""""> >"">""""""""""""">>< (&20 *, **>> "2*&" " >> ">> "8""> """"""< >> " 䠱󩍠堨占䠨é󍠠䠨é捠Ҡ廍Ԡ⻍Ԭ􍠠䠨ìà占堨ìݠû󠠠󠫠廍󠭭⻍󠺽󠫠䠴廍󩍠仠ɭ廍󠺽󠫠䠱廍󩍠仠󠺽󠫠廍󩍠仠仠󠽠󠺽󠺽󠭠󩍠仠仠󠼠󠺽󠫠󠺽󠭠󩍠仠𻍠󠾠󠺽󠭠󠺽󠫠󩍠󠺽䠼占䠱占䠺䠭廍䠱쭭䠺򩻍󠺠򻍠栨ݠ婠ݠ婠䠨ݠ婍󠺽`8nn`o2`o?2` / 6 XLm J>F W2˭ŠԠ򠱹L$$m>`$m$$"%%`$%H ! hi#`"% $` 3"L"$%%#L!%"H !&')(*)+hi#7H !mJU&(*T&(*0'i'i L,$ 'kJUTMo&'i'褐$20I(T'kmOhJ ` ɛ` 0Jnp >,pNp` VHUH`ɋʈ˕͊ JJ> x ːc) (`cde`edcT` ,`,rNrm` $H#H`H,q NqI0lh` ߐn*h X8nr`8nq`ihhi` $JtUT`% +e (&`HJ)H 'h )h)i& &&` (T` ߐ c $20I((ns 'HMojt,s&&e''jh'`'HH &I&e''Thh'` ( ːx ɕ Ic (`H NOO- hiH L0LL 6 G ] Ln L LWTR ^P`k67ũ89`l PmNqNr?`x M(` Xu (hhhhL 9`Hl f gh`iH8 .imfhgmi 卪  ҠҠ ȍҍԍٍ٠Ųà±٠Ų±Ӎ  ֍ڠҠÍIJIJIJijؠIJؠijؠIJؠijӍ ԰ҫٍıӍ 孍  򫸪㭳ҠؠؠIJÍàؠȱ̠̍IJ؍ŠȱàıIJıà Ԡٍ͍̍԰ҬٍıӱҠҍ٠ӲذٍҠԍٍ٠رذàӲЍРԍ Π٠αرٍҠԍٍ٠زرàαӍȍҠōҠōƍƍӍ ˭ ӠЍɍԍРŠӱЍҠЍŠӱЍӍ 퍪čԸ̍γԍӍ Ϡ٠ԍԯ٠̍ȍ٠΍ί٠̍ȍӍ Ҡ٠٠͍Ҡ͍ҠҍҠ͍Р΍ ƠƍōҸčȍҠčРč 󍪍ҠӍŲčԍ ͠ҠƍҠӍҠҍҠύҠԍРҍĠʪԠРčР͍ԠРԱ ԰ҠԱҠԲҠԳҠԴҠԵҠԶҠԷҠԸҠԹҠ 􍪍Ơ ՠðӠՠðγՠðōԠՠ²ƍԠՠ³̱ՠĹҠՠõԠՠčĠՠŸĠՠŹǠ ԱՠŠՠĠՠðҸ̠ՠðԸ̠ՠðРՠðРՠðҸĠՠðÍԸĠՠðčȠՠðō ՠðԠՠðĠՠðŲՠð͠ՠȠՠ֠ՠ̠ՠȠՠ̠ՠȠՠӲ̠ՠӲȠՠǠՠ̠ՠȠՠ̠ՠȠՠ̠ՠōȠՠƍijՠӲ̠ՠÍӲȠՠč ԠՠРՠԪ       젪ݻݠ쩻쩠۲ݠ쩻堨堨􍠠廍젠ݍ占廍젠֠󠫠廍䠱󩍠占ݠ堨占éɠ䠨à婠ɠ䠨àݩ堨ìɍݠû󠠠۱ݠ򻍠栨Щ廍􍠠ɠݠ廍ɍ䠨ìݠ򩍠仠仍젠򻍠ɠɠ𻍠ƬƠӠˬР􍠠썠젨䠨éجݩ䠨é؍ݠ򍠠䠱󩍠占栨䠨é􍠠䠨é捠Ҡ廍Ԡ⻍Ԭ占廍젠젪ݻݠ쩻󠠠󠫠廍􍠠éàݍ堨ì􍠠廍젠ݍݠ򩍠仠젠򻍠廠ɠ𻍠ƬƠӠˠ􍠠썠䠨éجݻ䠨é؍ݠ򍠠l starten": 6"Jetzt k|nnen Sie Text und Grafik mischen"d @"AMPER.DOUBLE.HIRES.DEMO starten..." J(4)"RUN AMPER.DOUBLE.HIRES.BAS"A--> ";A$N(A$):N(N)N0N9ĺ(7);:140AD36096: $8D00TBL36873: $9009 HMADN768:HM TBL,0:TBL1,141$ N0290* 5 I1N\ "Zeichensatz Nr. ";I;:" --> ";A$j ADAD768 (4);"BLOAD";A$;",A";AD AH%AD256:AL%ADAH%256 TBLI2,AL%:TBL1I2,AH% "36864: $9000 ,:"Programm immer nur einmad(4)"PR#3"::(21)::7>n(4);"BLOAD DHRCG,A$9000"bx(4);"BLOAD GERMAN.SET,A$8D00"l24:"Wieviele Zeichens{tze (0-9) --> ";A$N(A$):N(N)N0N9ĺ(7);:140AD36096: $8D00TBL36873: $9009 HMADN768:H 堨ݠ۱ݠ廍۱ݠ۱ݍ۱ݩᠨ婻ݠ廍ݠݍݩᠨ婻ݠ占仍捠򩻍堨ݠݠ۲ݠ廍۲ݠ۲ݍɠ۲ݩᠨ婻۲ݠ占䍠仠廍۱ݠ۱ݍɠ۱ݩᠨ婻۱ݠ廍堨ݍɠݩᠨ婻ݠ占仍堨ݠ۱ݠɻ捠򩻍堨ݠݠ廍ݠݠ捠堺ɻ堠堺䍠仠仠ݻؠݻ٠ݻà̩򻍠Ӡ⬠ۼ󬠼㾠ݧ堨Ӡ۱ݬ蠨ө婻멍仠􍠠󿧩󠺽嬠󩻍󠾠썠󠼠廍󠾽򠺽έ򠽠報򠲧컍멍仠ݠᠠ썠젨䠨éجݩ䠨é؍ݠ򍠠ݠ򩍠仠䠨é􍠠䠨é捠Ҡ廍Ԡ⻍Ԭɠ𻍠ƬƠӠˬР􍠠仠󠺽󠫠廍栨䠱ݠ婠󩍠占CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"rz"#  ˳ԠO ƭ! ԮӮȮ "ӮȮ Ǡ ήԠ ҮŮӮӠ ҮŮӠ ŭ ˱Ԡ> ˲ԠN ԮŮӮӮYӮŮӮ í!خҠ" ĭǮҠԮǠ+ҠԠŮΠ Ԡ­ԮŮӠTŮӠ۱ݠ򠨳󠫠۲ݠ򠨳󠫠ɠʠà䠨ɠݩ᩻à占ʠʠݠÍݠݻݠ廍󠠠ؠݻ󠠠٠ݻɠɠɠ占۱ݠ򠨳󩍠ﭭɠ򠺠󩻍ɬʠ򻍠󠺠򻍠à򻍍栨򩬠Щ仠렼۲ݠ۲ݠ뻍䍠仠仠捠렼ݠ뻍򩍠仍렼۱ݠ۱ݠ뻍譭뻍렺򻍠䠺򻍍۱ݍ䠺۱ݍ䠺۲ݻ렣렺仍嬠멻ᠠ仠۲ݠ۲ݠ䍠仠仠ݠ򩍠仍۱ݠ۱ݠ۱ݍ䠺۱ݍ䠺۲ݻ􍠠仍嬠۱ݩ썠۱ݻ򩻍堨ݠ仠򻍠䠠򻍍򩻍堨ݠ仠魭ᠨ䠺컍򧩍仠à򩻍򻍠堨ݠ۱ݬ蠨ݩ堨ݠ۱ݬ蠨ݩé仠                     CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"D㠺㠭仠㠺㠫仠򠠠򠫠㠺仠򠾠򍠠۱ݬݩ㠼ݬ۱ݬ蠨𠽠䠠廍廍嬠򩻍컍맩積仠堨㠼婠㠺㠫嬠􍠠䠵秩堨栨򩬠򠽠򍠠堺占堺堪䠨堠򻍠򻍠򻍍砠廍䠠廍廍۰ݠ۰ݻݻ㠠㻍砨򠺠묠㠺򩠺䠠򠺠۰ݠ򻍠򻍠㠺򻍠𠠠           ۲ݍ䠨۲ݩᠨ婻۲ݠ占䍠仠仠䠨۱ݩᠨ婻۱ݠ廍堨ݠ۲ݠ廍۲ݠݠ占仍堨ݠ۱ݠ廍۱ݠ۱ݍ򩻍堨ݠݠ廍ݠݍ䠨ݩᠨ婩۲ݠ占䍠仠仠仍捠ݠ廍堨ݠ۲ݠ廍۲ݠ۲ݍ۲ݩᠨCA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"D򻍠򵻍컍堨ݠ占堨򩍠堨堨렧򬠧􍠠砨㩍ݠ򻍠򩻍򠼾뻍䠺砨嬠򩍠占ɠ砨嬠򩍠仠㠺䠺䠨򠾽썠젨򠾽򠼠򠾽򠠺ݠ占仠亠렣򠺽嬠򩻍򠾽􍠠亠렣򠺽嬠򩻍栨򠼠򻍠򠠺򻍠㠠򻍠à򻍠ɠ򻍠䠠򻍍򠽠報򠲧컍詍砺廍렠򻍠㠠㍠仠軍򠠠򻍠򠠠򻍠03030 EX0WI0:30805 "Winkel (Grad): ";EWK EW0EW3603060o KLN1SA:WI((360EW)270360) HE1,0:230,32:3086 HE,0:S1& SA(S)SA:EX(S)EX:EW(S)EW0 )0.5)SOSL(X):DKOSO:KUKOSBA((SB(D))A(X)) :$HE16304:HM16302:HS16300;3:0:1:16297,0\230,64:3086:HGR2 l|schenb:z :HS,0:HM1,0:21 "Spurabweichung (micrometer): ";SA SAIR(SA):(SA)503010 "Exzentrizit{t (micrometer): ";EX EXIR(EX):(EX)5067:CO(XP1)+ HCO(X)CO:CO(135X)COL RCO(135X)CO:CO(270X)CO:k \X0270:CO(X270)CO(X): f0,0.8,0,1,0,0.8,1,1,-1,1,1,1,-1,1,1,1,-1,1 pFE0405:SL,A zSLN1SLSB2 SE022545 XSEFESEFE4SL(X)SL:A(X)A::hard Berg - 31.3.1986":2558 13:13:"Bitte warten!"U AD768779:DA:AD,DA:z 1,0,4,0,4,0,216,160,0,76,44,254 232,0:233,3:Shape Tabelle CO(540),SL(270),A(270) *P18(1)270:SB30:N125:N2120 4IR(Z)(Z100.5(Z)) >X"Spurabweichung: ";SA(S)10;" micrometer"Z r"Exzentrizit{t: ";EX(S)10;" micrometer" |EX(S)0ĺ"Winkel: ";EW(S);" Grad" (4);"PR#0":21:1500 :: : ::100:4: "DISKETTEN SPURJUSTAGE SIMULATION" ::6 "von Ger:198:15101 B1550,1550,1560,1590,1600,1680O HM,0:SB:HSS1,0:1510f HS,0:60,0:61,32 "62,255:63,63:66,0:67,64 ,774:S2:3110:S1:1510 63000:1200 @: J(4);"PR#1":(9);"80N" T(9);"G";:S2ĺ"2"; ^::+ hA0A0 X,SOX,SOSB5 D0KU0KO791290H KO0ĕ1X,KO[ KU80ĕ1X,KUp X,N2AX,N2A: X027045 X,170X,180: (: "1/2=Bild #; K=Kopieren; N=Neues Bild: "; B$"12KNDB":E$ B16:E$(B$,B,1)1540 'Disketten Spurjustage SimulationHvon Dipl.-Ing. Gerhard BergW31.3.1986]:qL(104)951130V(176)31ij`24576j2000t:X0269KOKL(EXCO(XWI)0.5)SOSL(X):DKOSO:KUKOSBA((SB(D))A(X))   썠젨򠾽򠼠򠾽ݠ占砨亠렣򠺽嬠򩻍򠾽􍠠亠렣򠺽嬠򩻍栨򠼠䠨蠨仠򠽠報򠲧컍婍仠à٧۱ݬݬ蠨堨ݬ嬠򩻍ݬ婻򩍠仠㠺㠫à٧堨堨éà堨ìàé򵻍婍仠捠仠䠺򻍠򵻍컍堨ݠ占堨堨堨렧򬠧㩻堨ݬ嬠򩻍컍맩婍仠ݬ婻堺򻍠廍ݠ򻍠򩻍򠽠򍠠堺占堺堪򠼾䠨ɠ򻍠䠠򻍠堠򠺠۰ݠ򻍠廍廍򠠠򻍠򠠠򻍠򻍠򻍠򻍠򻍠㠠򻍠à򻍠堨򩍠堨堨䧩詍占仠仠쬠詍占컍򵻍堨ݠ占㩻堨忧éà٧㠺㠫蠨占ɠ堨49216)(SA9)(SA8)+ I03000::180 9-"dDiskettenlaufwerk-Motortest9n"Steckplatz: ";SNLxSN1SN7110a"Laufwerk: ";LNtLN1LN2130SA124096(8SN)16:Steckplatz AdresseHV(SA9LN):Laufwerk ausw{hlenTrigger ausgeben und Laufwerk einschalten HV( 򠠺󻍠򻍠ɬʠ򻍠à򻍠嬠렠栠۱ݠ󻍠렠۱ݠ򻍠堠۱ݠ󻍠۱ݠ󻍠䠺۱ݠ浠箮堨۲ݬ۲ݬ嬠۲ݩ仠򠺽仠仠ݩ۱ݠ۲ݠ廍۱ݠ򠨱۲ݠ廍۲ݠ۱ݻ򠠠۱ݠ۱ݠ۲ݠ۲ݠ򠠠箮䠨۱ݬ۱ݬ嬠۱翧é䠨éà򵻍仠à٧۱ݠ۱ݠ۲ݠ۲ݠɠ򻍠ɠ򻍠à򻍍嬠仠婍欠占仠仠컍堨ݠ占堨堨堨䧩廍􍠠砨㩍占占򵻍àۧӧéݩ썠àۧӧéݻàۧӧݠ堨ì堠àӧ㠠砨嬠仠蠨蠨۰ݠ۰ݻ􍠠Ө忧éݠ占座砨嬠占ɠ座嬠占ɠ砨嬠仠CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"NӍ î Ű Ƞؠ󠿍ؠѠȰ፠ŴîͩŠĠ庠ȰؠԠ̠İҠĸ 庠ҍҠҠà Ӎ ҠؠؠР堿ѠҠ὾ éĠؠŠŠƠؠİҠҠĠƠРũ٠ŠĠ庠àӍ٠躠ǡ ˧ Ԡà ʯά Ŭ ź  ͠à ҧ  Πՠ獪 îͭ Š Ԡ鍪Ԡàҧ ӍԠàç Ǡà ǡà Ŭ Һ  Ǡà ũ٠ٍŠǍàĠ婍àƍؠ󠿍ŠǠ󽾠àŰî͍٠ōȍŰ٠ŰӍӠԭ ԠҠƹ썠ŠŠ򩍪 Ġ٠ԍ٠àéčō٠Š蠨ũƍؠΫǠé٠ҠƸàӲ٠Ơ٠젿ŠԠ٠Ạ捠РԠàԍРԫΫӠԠàΠẠ٠žԠΠΠ占٠΍ŠÍ٠Ԡð덠РԫΠ砿àԫ΍ӠĠ὾Ӎؠ占 ΫҠƵРԫΫӠ砿ҠẠРĴŠ àԠՠ±Ԡՠ·ԠՠĴƲ٠ՠŸ¸ٍՠŸ¸ÍǠԭ î  Ҡՠà箍֠ՠŠ͠ՠ ̠ԠՠƠ Э Ҡՠ¸ΠՠŠǠՠİà ȠՠŠŠՠŠՠàԠՠİŠՠı堿ΠՠIJ蠿ɠՠij쮠ԠՠĴՠķ ԠՠՠՠΠՠΠՠ ƠՠàڠՠĠΠՠŠΠՠĵͪ ūӍ Ԡՠ⠤ Ӯ ҍ 卪 詨 Ӎ              廍堠仠仠뻍捠򠠠滍䠺仍ɠݍɩɠɬ򩍠仠堠éàΧɠݍɩɠɬ򩍠占뻍捠éà٧ɠɠ占仠򠠠堠廍堠栨򩬠Щ󿧩栨򩬠ʠ۱ݠݠ۲ݠݠݠɠ򩍠仠嬠忧䠨۲ݬ۲ݬ嬠۲ݩ۲ݠ۲ݠ堨ɠ۱ݠ۱ݠ۲ݠ۲ݠ䠨۱ݬ۱ݬ嬠۱ݩ۱ݠ栠򻍠堠廍廍䠠仍򠠠廍ɠ۱ݠ۱ݠ۲ݠ`$0L e e`u`/:`fe: SԠ`<=`>?<>=?L```SMEREGNAHC WIRD ZU LANG! E - ENDE, W - WEITER: PROGRAMM WIRD ZU LANG! BREAKERSETZEN ? J/N, E - ENDE, A - ALLE: ?VERBOTENER DELIMI0 ,ת \ۊ ^ \ۊ @ \ۤЭ 2H h2`, {I$! d$`$Fנ L gh΄F eHɃ$0ȱuȱv \c,0ɲɃ e e e e ke, eΤυijLȸ"p,ep,:妸$ cB Y՘8,e c Lޅi mՈ8` !P" a {)_"٨`0 :)L}8` d$0 W Wۢ߆ʆנ Ljd d7 W۠ϩЅ , BcEANJ d(`1` : Lԥiejit݆ijLӥ2 ӥBeij?ijL, ڦPQ` U)_Uf0Kf0SVf0Tf0IL΅ Ƀ )_`,0Ƀ \cLԍ] :LLcةt` :L* -d䐅Ȅ لՅI8eՅ8 Lfa LcЩ Lc$ -d -d$ӱp a{)_$ -d -d fbeH$0-) bh ن$0چ ?dLah ` : : BcEW \ La \Lԥ 8܅e ?dO` : :TERN`O `)_N3 ``ɠ`vB `Ld `8`ɍȹ)I ʠ .Ն ʆ c-, cF8fFF cF wcPQ ֥ij l֥LԠȱuȱvuv㥸ܥ_, f Lԍ```:;,0ɶe /:`fe: SԠ`<=`>?<>=?L```SMEREGNAHC WIRD ZU LANG! E - ENDE, W - WEITER: PROGRAMM WIRD ZU LANG! BREAKERSETZEN ? J/N, E - ENDE, A - ALLE: ?VERBOTENER DELIMI   ݍ堨ìà捠٧廍렺ݮ덠仍󠺽۰ݮ󻍠󠾠廍􍠠堧ݮ䬠éàۧ٧Χ仠۲ݠ۲ݠ䍠仠頠ݠݠ򩍠仍۱ݠ۱ݠ嬠۰ݩ썠۰ݻ䠨栨򩬠멻捠򻍠à򻍠򻍠렠򻍠󠺠򻍠􍠠󻍠󻍠ɠݠɩ仠仠󻍍򠠠堾썠堼堾蠠堽٠۲ݠ٠۲ݠ۰ݠΩ۱ݠ婻堨ᬠ栨ᩩ󻍍ᠺ۰ݠ򻍠堺򻍠ɠ򻍍􍠠堨򠴸󩠣堺嬠婻뻍덠仍砺뻍련婍仍仠婍仍仠捠砺砺捠砺砺뻍덠仍砺뻍렠۲ݠ۲ݠ۲ݠ䍠仠ݠݠ򩍠仍۱ݠ۱ݠ۱ݠ仠뻍捠ݠݠݠ򩍠仍۱ݠ۱ݠ۲ݠ۲ݠ䍠仠à ǡà Ŭ Һ  Ǡà ǡ ˧ Ԡà ʯά Ŭ ź  ͠à ҧ  ٠ōȍŰ٠ŰӍӠԭ Š Ԡ鍪Ԡàҧ ӍԠàç ΍ǠͺРŠĠҍıŠ躠ԍŠՠIJÍƶIJĠӍӠԫԠƍōàŰîǠé٠ũ٠ٍŠǍàĠ婍àƍؠ󠿍ŠǠ󽾠ϠӳԠ΍ ҺıŠ͠РĠŠĠ٠ԠҠƹ썠ŠŠ򩍪 Ġ٠ԍ٠àéčō٠Š蠨ũƍؠΫĠ὾Ӎؠ占ҠƸàӲ٠Ơ٠젿ŠԠ٠Ạ捠РԠàԍРԫΫӠԠàΠẠ àԠΠ΍Π占٠΍ŠÍ٠Ԡð덠РԫΠ砿àԫ΍Ӡؠƶ٠ƷҠՠԠƍōΫҠƵРԫΫӠ砿ҠẠРĴŠ ƍōàԍ΍Ƶؠƶ٠ƷРÍŠҍؠȍŠҍ٠ѠҍҠҍؠҫ٠ҫÍؠȍ٠Ƶԭ΍ î  ϠӳԠ΍ͺРӠҠРĴàؠؠؠà Ԡՠ±Ԡՠ·ԠՠĴƲ٠ՠŸ¸ٍՠŸ¸ÍϠӳԠ΍ǠԭԠƍōǠՠķҠՠà箍֠ՠŠ͠ՠ ̠ԠՠƠ Э Ҡՠ¸ΠՠŠǠՠİΠՠĵ͠ՠŠŠՠŠՠàԠՠİŠՠı堿ΠՠIJ蠿ɠՠij쮠ԠՠĴ ԠՠՠՠΠՠΠՠ ƠՠàڠՠĠΠՠŠ ӳՠԠƍ ūӍ Ԡՠ⠤ Ӯ ҍ 卪 詨 Ӎ                ᢍҠ٠ҠĹٺ孴٠Π٠Π卪 Ԡ ԠҠƠ¸٠ٍ¸ٍŠР堿ūààŠ὾獠¸占Ҡ¹ҫ٠¸栱占٠  ŠРԍ ¸ Р٠¸٠堿ѠŠ὾獠ٍ٠àҮ¸ԭ٠¹ ͺ ԍƍ°ҠĶàҠΠŠР󍪍 ҠԠҠɠ ҠӍ Š٠ū荠͍٠ҠĶΠ ӠŠҠ͠ẠؠŠ占٠ū ŠҠŠ庍à墺 ҠΠ ፠Ҡɠ ҠԠ ፠ҠԠؠŠ占٠ūؠŠ占٠ūŠРѠР򠧬 ŠŠؠƠ὾占ؠŠؠūƩҠԠ򠿍 ůźؠ庍ؠŠ彰ؠūؠؽƍؠŠ彶ؠūƩҠԠ򠿍ӠŠҠ͠Ạ Πؠçç ҠĵŠ卪 د Šؠ¸٠¹ϠӳԠ΍ҠԠƍōҠî͠΍ ٠ĠƠ占٠ҠҠŠǰ٠蠰ؠد٠捠٠ŠŠ 獠ҠčàŠĠàӠ ŭ źŠРŠѠΠ὾٠ǰ٠ͩŠĠ庠ȰؠԠ̍٠獠ҠĠ̭젿Ӡ΍РŠ὾ϠӳԠՠ΍ؠԠō٠ҠРù򠦭򩍠ЍЍЍРՠԠƍō î Ű Ƞؠ󠿍ؠѠȰ፠ŴîӠؠؠР堿ѠҠ὾ӍϠӳԠ΍ ȠР̍ѠЍĠƍРç Ѡ΍Ҡ·ĵƠРũ٠ŠĠ庠àӍ٠躠̠İҠĸ 庠ҍҠҠà Ӎ ҪΠՠ獪 îͭ éĠؠŠŠƠؠİҠҠĠ硍ؠ占¸¸ 獠¹àРijղ ¸ ŠƠ砿ѠĠ὾Ԡ ˠ占占àƠ占؍àРͺӠǠẠѠӍРΧνѠύРʧŠčӠÍϠЍҠǍЍĠӍ 纍ǠǠ捠٠Š獠Ҡ³ҠıΠРˠ占à΍͠ ̢ҠΠԠ٠ōҠ³ѠĠҠƳҠ΍РŧѠԠŽ占Р占ŠŠŠ岠ԠҠµàźŠРԠ ʯά ٠ō̍àč¸àҠ殍֠ Ţ٠ōҠ³ǰҠƳҠΠ占РŧŽ占ѠԍРק׽Šǰů׽Ҡµà׺נҠĸŠҍΠ򭍠Р 卪 塍Ԡ΍РԠ卪 纍Ǡ獠ҠIJǠؠŠנҠ٠¸נؠԠ Ԡԍɠԍؠ֠ōؠ̍͠Ҡ΍ ¸ ˺Π ؠΠѠנ፠٠נթ٠¸٠٠ĠˍӠǠ罾РӠǠ὾򍪍 ˽ 퍪 筍 躍ŠҠŠ ҠԠ蠿ӠȠẠԠ ԠҠ٠ʯΠӠȠΠ占àƠԠڠ򠿍ɠŠ὾̠РԬ٠쮍ŠȠ٠躠󮍠٠ΠàŰ彾ԠΠ蠿̠ԠẠҠԠàԠ¸٠ӠȠẠԠԠɠֺ۸٠Ӡ̠Р᧠캍à̠譍РӠ̍Ġƍ ŠҠÍ٠ԠΠ蠿̠Ԡ占ԠҠԠ蠿àԠˍԠҠԠ ȠҠÍ٠¸٠Ԡ荠à¸򮠤¸퍠ŠԠ䍠๊Ԡ򩍪 ¸ ààΠΠРΠӠŠ荪 纍Dzà¸占ҠРР򍪍 ¸ ѠŲ፠ؠؠ¸¸๹ҠԠ荠٠堿ѠŲҠРù򡍪 硍ؠ΍Ԡֺ֠ҠĠ   Ҭ ͭ Ҡĵ΢ 䭰Íà 䭍 Π  퍪 ؍ ؍؍؍ؠΠ؍ؠՠ荠ի堲 򭍪 ٠Ӱٍٍٍ٠΍ӠӰ  ؠ¸ԠɠֺҠĠ  Ү Ѡҍؠ΍ ӠҠ὾򡍠РàѠàˍàҠ򽾠 䭍  ō ͠٠ōҠ³РĴ򍪍 ¸ 捪 亍ӠҠԠ͠ҠԠ àðijĠ捠٠ijĠ˫Ҡ³䍠Рı箍 ˺àРĸ Ҡĭì κàԠð덠ðčРàŠàӍ 䍪 衩àҠàˠΠ占Рԍ ΠҠ̧̠ŠĠ彾Π躠Ѡΰ򍪍 ì κΠҠİÍРѠÍĠƍàӍ ɠΰɠРӧ堨ͯѠŠР֧ŠŠĩŠҠŠẠɠΰŠРԧ蠿Š΍ҠΠẠɠ΍ ΰҠԠԠРýˍѠÍĠƠ占РէŠҍҠԍɠΰҠР˧˭Šɠ占ҠɠĠӠ   ʯ  Š占ÍàƠ占ƍà٠РŲàō ¸ دٺ͠Ҡàͭ占ؠد٠٠ڠ̠ àˠ ¸¸占àƠà占¹àč嫱РàŠàԠǠ˿ɠà፠Ǡ躠˭獠٠讍ҩ٠ٍҩٍҠàˠ΍à٠Π٠ΫҠǠ̠Ѝ ĠҠ٠Р٠ҩ٠堿ѠŠ὾ðàԠ̠Ǡ占РĸŠ庠ҍ ͭ ϠӳԠ΍ŠҠԠƍōŠҠî͠΍٠Ҡ٠ҫҸҠҠẠҍ䍠 ҠӍ ǠԠ̠Ҡᠿ獠Ҡ ᢍǠ٠占ҠùŠҠñ򠱠荠 ҠŰíѠҴɫ占ԠðƠ̠Ҵ 嬠㍠Р䠿àҠ占ӠҸҴР䠿àҠàҠŸ̍ ҠǍҠŸ̠쿩ҠĸŠҍǍàԠ̠àԠ󠱲Ӎ ӠγؠẠ䭍ާҠµàޠγҠµà٠󩍠٠Šΰ򍪍 ҺĤŠˠ؍̠ˍˠҠķà̠ˠ占ɠˠˠҠķà؍Ҡµà̠ˠ占βРα٠͍ŠαҠŸ̍αҠҠҬ獠٠ҩٍѠĠ占̠βɺؠҠµ占٠İİİİ鍠ɠΰҠµ占ҠIJҠµ占ؠؠԠ򠦍ؠĠ؍ؠ ᢍ٠ΰ٠٠٠֍ŠҠŸ占Р 庍ԠРà̍Рà͍ĠƍРŰč͠Í̠Ӎ ͭ ΰҠǠẠΠԠӠؠıРŠ򠿍ѠĠ὾獠РѠŠ ŠİĠ٠ѩӠũ ý ؠѠĠ占àɠ٠Ạ Ѡı፠٠ ѠıɠР᧠àıРӠıĠƠẠ ֽ  Ġ٠͍Ѡ͍Š٠Ġ䠰Š͠٠ŠĠİؠ󠱍àΠ򭱩Π ÍàΠ占ƠӠ򠿍àڠӍ  Ų獠ڠ栰΍ؠÍà٠٠ΠҠĵĠ ٠䭰à栨砾򠨰穠䠨砼穠썠젨砼婠䠨砼穠砼砾忧堺砺嬠穻砾썠砼廍砾􍠠砺嬠ᠺ仠컍砺򻍠砠򻍠堠򻍍􍠠䍠嬠仠仠뻍ᠽᠺݠ뻍򩍠仍۱ݠ뻍۲ݠ뻍Ƭˠ썠䠨éé捠Χ占䠨éӬƬԬˬݍ䠨é捠ԬӠ ٽ ĠÍѠIJà؍؍àIJà؍ӍΠՠԍԠƍ孍ؠ򠨱ؠ󩍠٠ٰҩ٠䮠婍Ω٠ٍ؍ŠٰؠҠҠҠĠ٫ؠΠΠ荠Ҡč٠٠֠Ӎ ŠӍ  庍àԠǍɠōРԍ ҩ ҩ  卪 ٠غ٫積ŠǠ砿Ԡ֠Ạ 碍ٍӠİǠР⺠ ѠŠ὾獠Р򠧺 ѠŠ὾ı٠Šİ쬍  ǠŠı٠Ġ֠碩İҩ٠ѠŠ占Р ӠǠŠР卪 纍ŠҠ٠Πν占٠Ϋͺ٠ԍРԠ    庍Ҡ٠ҠÍҠĠ占Р὾占 荪 򭍪  ͠Ҡ٠ҠÍҠĹ占ѠĠ򩍪  РԠð덠ҩ٠ѠĠ占Р²͠Ѡ͠፠РѠԠ٠占ŠР卪 ! àѧ仠󻍠󻍠󻍠ɧħ̧󻍠뻍뻍ǧ󻍠ԧ뻍Ƨ컍򠺽򠺽򠺽է§뻍ҧ뻍ק련婻ŧ뻍ɻȧͧ仍ӧ軍ا廍ç֧à򻍍􍠠éà˩Ʃݠààөԩݠà򵻍à捠󻍠婻򠨱򠨲䍠嬠仠仠𻍍仍۱ݠ廍۲ݠ廍۱ݠݬ砭砫婻۲ݠݬ砭砫嬠婻堾捠ݠ廍ݠݬ砭砫婻e ke, eΤυijLȸ"p,ep,:`$0L e e`u`/:`fe: SԠ`<=`>?<>=?}}tw}`,}'}` WIRD ZU LANG! E - ENDE, W - WEITER: PROGRAMM WIRD ZU LANG! BREAKEʆנ Ljd d7 W۠ϩЅ ,0 ,ת \ۊ ^ \ۊ @ \ۤЭ 2H h2`, {I$! d$`$Fנ L gh΄F eHɃ$0ȱuȱv \c,0ɲɃ e e e Ƀ \cLԍ] :LLcةt` :L* -d妸$ cB Y՘8,e c Lޅi mՈ8` !P" a {)_"٨`0 :)L}8` d$0 W WۢW \ La \Lԥ 8܅e ?dO` : : BcEANJ d(`1` : Lԥiejit݆ijLӥ2 ӥBeij?ijL, ڦPQ` U)_Uf0Kf0SVf0Tf0IL΅ Ƀ )_`,0ij l֥LԠȱuȱvuv㥸ܥȄ لՅI8eՅ8 Lfa LcЩ Lc$ -d -d$ӱp a{)_$ -d -d fbeH$0-) bh ن$0چ ?dLah ` : : BcERSETZEN ? J/N, E - ENDE, A - ALLE: ?VERBOTENER DELIMITERN`O `)_N3 ``ɠ`Ʌ)_C2 LLdƠ `8`ɍȹ)I ʠ .Ն ʆ c-, cF8fFF cF wcPQ ֥T_btf Lstop``Lt```Lt`:;,0ɶe /:`fe: SԠ`<=`>?<>=?}}tw}`,}'}` WIRD ZU LANG! E - ENDE, W - WEITER: PROGRAMM WIRD ZU LANG! BREAKE נؠȠؠؠčؠčĠؠčҠؠ̠ؠԠؠԶŠؠűԠؠĸԠƍ؍ٍưٍٍٍŠٲӍנؠŰİð°ؠƍ ؠԠؠԶŠؠűŠؠˠؠҠؠԍנ ԍȠ ԍƠŰٍٍŠٱٲٍ؍ưٍٍưٍٍŠٲӠҭ􍪍٠٠ٱŰٍ؍ٍŰٍٍٍŠٱٲưٍȍ٠ҠӍЭǍàıҠҠōҍРԍ Ű ƍ 덪٠٠ٱٍ؍ŰٍٍҍàˠҠİčРѠٍӠ׭􍪍İؠؠō ƭ 䍪ıàōؠō̠IJӠIJؠҍÍ׬؍àҍҍˍҠİ˱ҍàˠҠİ˲ҍàˠҠİ˳ҍàˠҠİ˴ŠՠõҠŠ̍ҠҠ٠̠čҠ٠Ġī٠ĩٍԍԍٍĩٍōō˰Ǡ Ӯ ӭ Ӯˍ   ծ쯸ҠՠųŠՠķĠՠō ՠųӠՠĹ͠ՠİԠՠ! ! ! !!!!!CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"CA :"DR. ALFRED HUETHIG VERLAG":"HEIDELBERG POSTF. 102869"!`  ΅Ϡ΍ ȱ΍ b b 0 b @ b P b 0`צ` e Hhh X L !!` !!` ` `""1BT:X(ADRI1)$pX128XX128AzX32X127ĺ(X);:910K".";]I:ADRADRBTdJv:(4)"PR#0"790-------------:(12);"HEX 1.0 (C) 1985 by *** G ***"::"Anzahl Bytes pro Zeile: 8";(8);(8); A$:A$BB1:BBT7802X(ADRB2):190:" ";:630F ADRADRBT:620Lo "Neustart (J/N)";A$:A$"J"Ĭ*A$"N"8004>"Wieviele Zeilen ";LH"Ausgabe auf Drucker (J/N) ";DD$:DD$"J"ĺ:(4)"PR#1"RJ1L\BBT1:330fIen v470:X0670) ADRB1,X:BB1I " ";:BBTADRADRBT:620R 630d A$(8)740r X2630 (8);(8);(8); BB1 B0630 BBT:ADRADRBT:330 630 A$(13)790 (A$" "A$(21))X1ĺ(7);:630X(A$)487(A$"@"):) X2:(8);:= A$"-"X1:J A$;:A$a &A$" "ĺA$;:570k 0".";y :X(A$): D"Edit Adresse : ":220 NADRX X"E(ingabe oder D(ump ";A$:A$"D"A$"E"600 bA$"D"830 lB1:330: Zeile aufbaur auf Byte BBTı% IBTB1: (8);(8);(8);@ F z Eingabe Byte Hex oder ASCII in X, sonst X=-1 A$:A$"0"(A$"9"A$"A")A$"F"530 A$;:X16((A$)487(A$"@")) A$:A$"0"(A$"9"A$"A")A$"F"520 A$;:X:270 X(A$):320 X0- I1(A$)> "B$(A$,I,1)] ,X16X(B$)487(B$"@")c 6i @ J Aufbau einer Zeile Dump T ^X(ADR256):190 hXADR256X:190 r" : "; |I0BT1 X(ADRI):190:" ";  Curso""BT8:BT:180 BT(A$)' 580L Drucke X mit 2 Stellen in Hex ("0123456789ABCDEF",(X16)1,1);("0123456789ABCDEF",X16(X16)1,1); Eingabe Adresse Hex in X " $";(8);(8); A$ (A$,1)"$"A$(A$,(A$)1)d Eingabe von HexdumpsUn14.04.85 von Guenter Radestock & Ferdinand Stuehlenx --------------------------------------------------:(12);"HEX 1.0 (C) 1985 by *** G ***"::"Anzahl Bytes pro Zeile: 8";(8);(8); A$:A$"" " " " " ""